"TÜRKİYE'DE ADALETE ERİŞİM İÇİN ADLİ YARDIM UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİNE DESTEK (SILA) PROJESİ” İMZALANDI

8823

Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve İsveç Krallığı tarafından ortaklaşa geliştirilen "Türkiye'de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek (SILA) Projesi”, Türkiye Barolar Birliği’nde düzenlenen törenle tanıtıldı.

Türkiye’de adli yardım hizmetlerinin iyileştirilmesini ve özellikle dezavantajlı gruplar ile Suriyeli göçmenlere hizmet verecek avukatların mesleki kapasitelerinin arttırılmasını hedefleyen proje, aynı zamanda baroların etkin bir adli yardım sistemine yönelik kurumsal ihtiyaçlarını karşılamayı da amaçlıyor.

Türkiye Barolar Birliği’nde düzenlenen basın toplantısına, projenin ortakları Adalet Bakanlığı, İsveç Krallığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yetkilileri katıldı.

Törende konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, dünyanın çok büyük bir göç dramı yaşadığını belirterek, Türkiye'nin diğer ülkelerin aksine sığınmacılara kucak açtığını söyledi. Bu insanlarla görüşüldüğünde dramın büyüklüğünün anlaşılacağını ifade eden Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Düne kadar memleketinde doktorluk, mühendislik, öğretmenlik, avukatlık yapan aile babaları, çocuklarını, eşlerini toplamış, yaşamak için her türlü zorluğu aşarak Türkiye'ye sığınmış durumda. Ege kıyılarından Yunan adalarına geçmek üzere birikmiş o insanları gördüğünüzde gözlerinizin dolmaması, içinizin burkulmaması mümkün değil. Bugün atmakta olduğumuz mütevazı ama bir hayat kurtarsa bile dünyaya bedel bu adım, zor durumda olan bu insanlara 'arkamda dünya var, arkamda iyi insanlar var' dedirtecek."

Feyzioğlu, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere böyle bir projeye destek verenlere teşekkür ederek, "Bu ne Adalet Bakanlığının ne Türk hükümetinin meselesidir, bu dünyanın meselesidir. El ele vererek, bunu çözeceğimize inanıyorum" dedi.

BM Kalkınma Programı (UNDP) yetkililerine de teşekkür eden Feyzioğlu, "Genellikle 'BM ne işe yarar' diye dünyanın gidişatından memnun olmayanlar kızgınlıkla, öfkeyle bir soru sorarlar. Bana göre BM'nin en önemli varlık sebebi UNDP'yi bünyesinde barındırıyor olmasıdır. Sadece bugün burada yapacaklarımız için değil, dünyanın her sorunlu bölgesine elinizi fedakarca uzattığınız için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Feyzioğlu, dünyanın neresinde ezilmiş, ötekileştirilmiş insanların sorunu varsa "bu benim sorunumdur" diyen İsveç Krallığına da teşekkür etti.

İsveç Krallığı Ankara Büyükelçisi Lars Wahlund da Türkiye'nin reform sürecine her zaman katkıda bulunduklarını ve desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. Yürütülen reformların en önemlisinin, hukukun üstünlüğünün tesisi ve hakim kılınması olduğunu vurgulayan Wahlund, "Ne kadar etkili, verimli bir adalet sistemine sahip olursanız insanların adil yargılanma hakkına o kadar daha iyi katkıda bulunmuş olursunuz. Özellikle adli yardıma ihtiyaç duyan dezavantajlı gruplar için sürecin kolaylaştırılmasını içerdiği için proje önemli" diye konuştu.

UNDP Mukim Temsilci Yardımcısı Matilda Dimovska ise projenin ana konusunun Türkiye'de adli yardımı geliştirme çalışmalarını kapsamasını çok önemsediklerini dile getirerek, "Dünyanın içinde bulunduğu zor zamanlarda insanlar bu zorlukları aşmak için yardıma ihtiyaç duyuyorlar bizim de bu alanda çalışmamız gerekiyor. Proje, kadın, çocuk ve engellilerin yanı sıra özellikle Suriyeli göçmenlerin de faydalanması amacıyla yapıldığı için ayrıca önem arz ediyor" dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, projeyle daha verimli bir adli yardım hizmetinin sunulmasında mesafe alınacağını, projenin adli yardım hizmetlerinde kalite ve verimliliği artıracağını ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından projeye imza atıldı.

SILA Projesi

SILA Projesi, Türkiye'de adli yardım hizmetlerinin iyileştirilmesini ve özellikle de dezavantajlı gruplara ve Türkiye'deki Suriyeli nüfusa hizmet verecek avukatların mesleki kapasitelerinin arttırılmasını hedefliyor. Uygulanma süresi 3 yıl olarak öngörülen proje aynı zamanda baroların etkin bir adli yardım sistemine yönelik kurumsal ihtiyaçlarını karşılamayı da amaçlıyor.

  • Projenin bileşenleri ise şöyle:

  • Bileşen kapsamında CMK uyarınca avukat atanması için otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda; 5 pilot baroya mevcut sistemin değerlendirilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla ziyaretler gerçekleştirilecek, otomasyon sistemlerinin kullanıcılarıyla görüşmeler yapılacak, dezavantajlı gruplara ilişkin dağınık verilerin düzenlenmesine ve daha iyi işleyen bir otomasyon sistemine yönelik tavsiyeler içeren bir değerlendirme raporu hazırlanacak, tüm barolardan temsilcilerin katılımıyla bir teknik toplantı düzenlenecek ve güncellenecek sistemin kullanımına ilişkin bir kılavuz geliştirilecektir.

  • Bileşen kapsamında dezavantajlı gruplara (kadın, çocuk, engelli) adli yardım sağlayan avukatların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda; söz konusu gruplara yönelik sunulan adli yardım uygulamaları karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek, Kıta Avrupası ve Anglo-Sakson uygulamalarının incelenmesi amacıyla iki çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. 5 pilot baro ile yapılacak görüşmeler sonucunda dezavantajlı gruplara adli yardım hizmeti sağlayan CMK avukatları için eğitim modülleri ve Avrupa ve BM standartlarına uygun bir adli yardım kılavuzu hazırlanacaktır.

  • Bileşen kapsamında adli yardım hizmetleri için performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla; adli yardım hizmetlerinin izleme ve değerlendirilmesine ilişkin karşılaştırmalı analiz raporu hazırlanacak, adli yardım hizmeti veren avukatlar için TBB meslek etiği kuralları çerçevesinde AB ve BM standartlarına uygun performans değerlendirme kriterleri geliştirilecektir.

  • Bileşen kapsamında adli yardım sağlayan avukatlar arasında eşgüdüm ve işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda; adli yardım kapsamında görev alan avukatların ve baroların birbirleriyle görüş alışverişinde bulunabilecekleri bir websitesi oluşturulacaktır.

  • Bileşen kapsamında Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş illerinde adli yardım ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve hizmetlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bileşen kapsamında; öncelikle söz konusu illerdeki barolar ziyaret edilerek mevcut durum değerlendirilecektir. Bölgedeki adli yardım ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla hedef gruba adli yardım sağlayan avukatlarla ve söz konusu ilerde yaşayan kişilerle görüşmeler yapılacak, bir ihtiyaç analiz raporu hazırlanacaktır. Adli yardım hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik bir strateji belgesi ve yol haritası hazırlanacaktır. TBB liderliğinde ve özellikle Suriyeli mültecilerin durum tespitine ilişkin çalışan sivil toplum örgütlerinin katılımıyla toplamda 10 temsilciden oluşan bir Danışma Komitesi kurulacaktır. Danışma Komitesi Suriyeli mültecilerin sorunlarına ve bu sorunların çözümlerine ilişkin istişari toplantılar gerçekleştirecek ve görüşlerinin ilgili kamu kurumlarına iletecektir. Bu bileşen kapsamında ayrıca söz konusu illerdeki 200 CMK avukatına yönelik eğitimler düzenlenecektir.