Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

TÜRKİYE'DE ADALETE ERİŞİM İÇİN ADLİ YARDIM UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİNE DESTEK (SILA) PROJESİ

4578

Türkiye Barolar Birliği'nin ana faydalanıcısı olduğu, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün katılımları, Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatının (UNDP) uygulayıcılığı ve İsveç Ulusal Kalkınma Ajansı'nın (SİDA) finansman desteği ile yürütülmekte olan " Türkiye'de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek (SILA) Projesi"nin beşinci bileşeni kapsamında özellikle ülkemizin güney illerinde hayatını idame ettiren Suriyeli nüfusun adli yardım ve zorunlu müdafilik hizmetlerinden yararlanması hususunda sorun analizi ve kapasite geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu çalışmaların yürütülmesine yön vermek, alanda çalışan kurumları adli yardım ve zorunlu müdafilik hizmetleri bakımından koordine etmek, sorunları belirlemek ve çözüm yolları üretmek üzere oluşturulan Danışma Kurulu, ilk toplantısını, 24 Aralık 2015 Perşembe günü, Türkiye Barolar Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Danışma Kurulu toplantısına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Helsinki Yurttaşlar Derneği, Uluslararası Af Örgütü, Gündem Çocuk Derneği, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı (UNDP), Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) temsilcileri katıldı.

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11