Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

TÜRKİYE'DE ADLİ YARDIM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ EŞLEŞTİRME PROJESİ IV. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI YAPILDI

4353

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği'nin eş faydalanıcılığında İspanya-Fransa-Litvanya Konsorsiyumu yürütücülüğünde 16 Haziran 2016 tarihinde faaliyetlerine başlanan "Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi"nin IV. Yürütme Kurulu Toplantısı, 5 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ahmet Şakir Uzun ve Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkan Yardımcısı Kubilay İnan'ın açış konuşmalarıyla başlayan toplantıda; proje kapsamında raporlama döneminde gerçekleştirilen faaliyetler, yaşanan sorunlar ve ilgili katılımcı kurumların görüş ve önerileri tartışıldı.