TÜRKİYE'DE ADLİ YARDIM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ EŞLEŞTİRME PROJESİ IV. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI YAPILDI

4549

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği'nin eş faydalanıcılığında İspanya-Fransa-Litvanya Konsorsiyumu yürütücülüğünde 16 Haziran 2016 tarihinde faaliyetlerine başlanan "Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi"nin IV. Yürütme Kurulu Toplantısı, 5 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ahmet Şakir Uzun ve Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkan Yardımcısı Kubilay İnan'ın açış konuşmalarıyla başlayan toplantıda; proje kapsamında raporlama döneminde gerçekleştirilen faaliyetler, yaşanan sorunlar ve ilgili katılımcı kurumların görüş ve önerileri tartışıldı.