TÜRKİYE'DE ADLİ YARDIM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ EŞLEŞTİRME PROJESİ'NİN 2. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

3703
A

Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi'nin* 2. Yürütme Kurulu Toplantısı, 12 Aralık 2016 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye Barolar Birliği'ni temsilen Genel Sekreter Av. Güneş Gürseler'in katıldığı toplantıya, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Kanunlar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara, Erzurum ve İzmir baroları, Merkezi Finans ve İhale Birimi, AB Türkiye Delegasyonu, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nden temsilciler ile Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nden akademisyenler katıldı.

Toplantıda, Proje Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Sayın Vanessa Untiedt tarafından proje kapsamında son üç aylık dönemde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin sunum yapılarak katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

*Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği'nin eş faydalanıcılığında İspanya-Fransa-Litvanya Konsorsiyumu yürütücülüğünde 16 Haziran 2016 tarihinde faaliyetlerine başlamış olan proje