TÜRKİYE'DE CEZAİ KONULAR İLE İLGİLİ ULUSLARARASI ADLİ İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYINA KATILDIK

846

"TÜRKİYE’de Cezai Konular ile İlgili Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi" başlıklı Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi ortak projesi kapsamında, 12 Aralık 2022 tarihinde, İstanbul’da düzenlenen çalıştaya TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) adına Yönetim Kurulu üyesi Av. Ali Bayram ve Atılım üniversitesi’nden Dr. Timuçin Köprülü katıldı.

TBB Temsilcileri çalıştayda, 6706 Sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu’ndaki bazı kavramlara açıklık getirilmesi gerektiğini ve 2016 tarihinde yürürlüğe giren yasanın bir uygulama yönetmeliğinin bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğuna işaret ederek, salt genelgelerle yasanın uygulama alanı bulmasının sakıncalarına değindi.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle