Türkiye'de Kadınların Adalete Erişimi Üzerine Adli Yardım Avukatlarının Farkındalığının Artırılması Eğitimi Verildi

1032

TÜRKİYE’deki hukuk profesyonellerine yönelik Hukukçular için Avrupa Konseyi İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP) altında yer alan “Kadınların adalete erişimi” kursunu çevrimiçi ve eğitmenli olarak başlatmak için 29 Mart 2022 tarihinde bir açılış toplantısı düzenlendi. Açılış etkinliğine dört il Barosundan (Ordu, Nevşehir, Diyarbakır ve Muğla) 250 adli yardım avukatı katıldı.

Etkinlik, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Programı “Batı Balkanlar ve TÜRKİYE için Yatay Destek 2019-2022” kapsamında yürütülmekte olan “TÜRKİYE’de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi” Projesi çerçevesinde düzenlendi.
Açılış etkinliğinde katılımcılar; metodolojisi ve yakın zamanda tercümesi yapılarak Türk hukuk sistemine adapte edilen HELP “Kadınların adalete erişimi” kursu hakkında bilgi edinme fırsatı buldular. Katılımcılar ayrıca önümüzdeki dört hafta boyunca HELP e-öğrenme platformu üzerinden kursun eğitmenliğini yapacak ve çevrimiçi tartışma gruplarına dahil olmalarını sağlayacak eğitmenleriyle tanıştılar.

Kursta yer alan kapsamlı altı içerik modülü ve ulusal adaptasyon paketi, katılımcılara toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının insan hakları alanında uzman sekiz ulusal HELP eğitmeni tarafından tanıtıldı.

Kursun gelişimi ve farklı ülkelerdeki uygulamaları hakkındaki görüşler, uluslararası danışman Elisabeth Duban tarafından paylaşıldı. Konuya ilişkin oturumda, yerel danışman Prof. Dr. Gülriz Uygur, TÜRKİYE’de kadınların adalete ve adli yardıma erişiminin önündeki temel engellerden bahsederek, HELP kursunda ele alınmakta olan önemli konulardan biri olan hukuk profesyonelleri arasındaki toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve kalıp yargılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Etkinlik sırasında, Türkçe ’ye çevrilmiş olan ilgili Avrupa Konseyi kaynaklarından “Kadınların Adalete Eşit Erişiminin Güvence Altına Alınması” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları: Avrupa Konseyi Standartları” katılımcılarla paylaşıldı.

“TÜRKİYE’de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi” Projesi çerçevesinde, katılımcı avukatların önümüzdeki dönemde kadının adalete erişimi hakkında farkındalıklarını ve anlayışlarını geliştirmeleri ve sonrasında çalışma yaptıkları ilgili pilot illerde toplumsal cinsiyete duyarlı adli yardım hizmetlerinin sunulmasına katkıda bulunmaları bekleniyor.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle