Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi Projesi'nin Kapanış Töreni Ankara'da Yapıldı

1256

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin “Batı Balkanlar ve TÜRKİYE için Yatay Destek Programı 2019-2022” başlıklı ortak programı çerçevesinde yürütülen “TÜRKİYE’de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi Projesi (KAEP)” kapsamında düzenlenen “Kapanış Töreni ve Araştırma Raporu Lansmanı” etkinliği, 12 Aralık 2022 tarihinde, Ankara’da gerçekleştirildi.

Etkinliğin açış konuşmalarını TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Avrupa Birliği Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Müsteşar Alexander Fricke, Avrupa Konseyi Demokrasi Genel Müdürlüğü Kapasite Geliştirme ve İşbirliği Projeleri Birim Başkanı Marta Becerra ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Vekili Pınar Başpınar yaptı.

TBB Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez de etkinlikte yaptığı konuşmada kadınların adalete erişiminin önündeki engeller ve çözüm yolları hususunda görüşlerini dile getirdi.

Pilot Baroları temsilen Muğla Barosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyesi Av. Merih Meltem Anayaroğlu, Nevşehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Sema Yurtbilir, Ordu Barosu Başkanı Av. Sibel Torun ve Diyarbakır Barosu Kadın Hakları komisyonu Yönetim Kurulu üyesi Av. Şeyma Sakman, TÜRKİYE’de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi üzerine birer değerlendirme yaptı.

TBB Saymanı Av. Gökhan Bozkurt, Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren ve Nevşehir Barosu Başkanı Av. Murat Boz’un da katıldığı etkinlik, sivil topum kuruluşlarının temsilcilerinin konuşmalarıyla devam etti. Program, “TÜRKİYE’de Kadınların Adalete ve Adli Yardıma Erişiminde Engelleri Anlama” başlıklı araştırma raporunun sunumu ve Suiçmez’in kapanış konuşmasıyla noktalandı.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle