TURYAP ÇÖZÜM MERKEZİ VE TURYAP ÇÖZÜM KURULU ADI YADA ÜNVANI ALTINDA BİR YAPILANMA VEYA ÇALIŞMA MODELİ BULUNMADIĞI BİLDİRİLDİ.

2046

TURYAP çöZüM MERKEZİ VE TURYAP çöZüM KURULU ADI YADA üNVANI ALTINDA BİR YAPILANMA VEYA çALIŞMA MODELİ BULUNMADIĞI BİLDİRİLDİ.

Mersin Barosunun ev sahipliğinde gerçekleşen Avukat Hakları çalıştay’ına katılan TBB AHM Yürütme Kurulu, çalıştay sırasında kendilerine iletilen çözüm merkezi ve çözüm kurulu ismi altındaki yapılanma girişimlerine ilişkin yakınmaları gündemine almıştır.
TBB AHM tarafından yapılan araştırma neticesinde bu yakınmaların kaynağının bir takım özel şirketlerin çözüm Merkezi ismi altında örgütlenme ve çözüm Kurulu ismi ile içlerinde avukat, arabulucu veya hukukçu olmayan kişilerle bir takım kurullar kurarak yargıya tabi veya yargılaması devam eden hukuki uyuşmazlıklara çözümler getirmek ve gerekirse bu çözümleri kendilerine bağlı Arabuluculara bir nevi tasdik işlemi gibi onaylattırmaya yönelik girişimlere başlayacaklarına ilişkin internete yansıyan bazı beyanlar ve internet site sayfaları olduğu tespit etmiştir.
Bu çerçevede internete yer alan bilgilerden yola çıkılarak TURYAP şirketine yazılı olarak başvurulması ve bu şekilde bir girişim başlatma amacında iseler bu faaliyetlerinin avukat haklarına aykırı olacağının bildirilmesi TBB AHM olarak TBB Başkanlığından talep edilmiştir.

TURYAP şirketi adına Azmi Sarıbay imzası ile verilen yanıtta TURYAP çözüm Merkezi ve TURYAP çözüm Kurulu adı yada ünvanı altında bir yapılanma veya çalışma modeli bulunmadığı bildirilmiştir.
TURYAP tarafından verilen yanıt için tıklayınız.

Sayın Azmi Sarıbay'ın avukat haklarına saygılı ve duyarlı bu yaklaşımının tüm özel sektör yöneticilerine örnek olmasını diliyoruz.
TBB AHM olarak avukatlık meslek alanına yönelik hak ihlaline ilişkin tüm girişimlerin aşağıda yer alan iletişim bilgileri üzerinden merkezimize iletilebileceğini mesleki kamuoyumuzun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi

İLETİŞİM
TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi
Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Av. özdemir özok Sokak No:8 06650 Balgat - ANKARA
T : +90 312 292 59 00
@: [email protected]