Ücretlerde yüzde 122,93 oranında artış öngören 2023 yılı CMK Ücret Tarifesi, 1 Ocak’ta yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmıştır

100118

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak ödemelere İlişkin 2023 Yılı Tarifesi, 29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek tarife kapsamında, ücretlerde ortalama yüzde 122,93 oranında artış yapılmıştır.

KDV muafiyeti sağlanması veya oranının düşürülmesi ile yıl ortasında ara artış yapılmasına yönelik çalışma ve görüşmeler devam etmektedir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Ek: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-24.htm