ÜCRETSİZ İZİN ALAN MEMURLAR DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARIYLA AVUKATLIK STAJI YAPABİLECEK

9819
A

Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin, “…usulüne uygun olarak avukatlık stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi davalı idarece de geçerli kabul edilen ilgilinin avukatlık ruhsatı verilmek üzere baro levhasına yazılması yolundaki kararın uygun bulunmasına dair kararda ısrar edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir” hükmünü içeren kararları, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından onanmıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararıyla, ücretsiz izin alan memurlar avukatlık stajı yapabilir.