Ulusal BM Gönüllüsü

7918
A

Türkiye BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Ankara’da Mülteci Statüsü Belirleme (RSD) Asistanlığına Ulusal BM Gönüllüsü Görevlendirmesi başvurularını kabul etmektedir. Görev süresi 31 Aralık 2015’e kadardır. Yalnızca Türk vatandaşları kabul edilmekte olup, son başvuru tarihi 3 Temmuz 2015’tir.

İlgili pozisyona kabul edilen BM gönüllüsünün sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

· Mülteci statüsü belirlenmesi mülakatları yapmak, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ilkeleri ve RSD Prosedürel Standartları doğrultusunda hukuki değerlendirmeler hazırlamak ve tavsiyelerde bulunmak

· Mültecilere, yine mültecilerden veya yerel otoritelerden gelen raporlar doğrultusunda bilgi vermek ve danışmanlık hizmeti sunmak ve ilgili otoritelerle birlikte, mültecilerle ilgili davalar dahil korumaya ilişkin meseleleri takip etmek

· Menşe ülke hakkında araştırma yürütmek, menşe ülkeye ilişkin bilgiler yönetmek ve iyileştirmek, ilgili menşe ülkelerdeki genel eğilimleri raporlamak ve daha komplike konularda amirden tavsiye istemek koşuluyla belli hukuki ve korumaya ilişkin meselelerde sorulara cevap vermek

· RSD ve kayıt personelinin eğitimleri ve rehberlikleri ile otoritelerin RSD’yi uygulama ve etkin koruma sağlama kapasitelerinin arttırılmasına destek vermek

· Talep edilen diğer görevleri yerine getirmek.

Başvurucuda aranan nitelikler:

· En az 22 yaşında olmak,

· Türk vatandaşı olmak

· Üniversitelerin (Uluslararası) Hukuk, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Bölgesel Çalışmalar ya da başka bir ilgili bölümünden mezun olmak,

· Temel uluslararası mülteci ve uluslararası insan hakları hukukuna ilişkin ispat edilmiş bir aşinalık ve bilgi sahibi olmak,

· Hukuk bilgisi ve hukuki ilkeleri uygulama yeteneğine sahip olmak,

· Analitik beceri ve sözlü ve yazılı iyi iletişim becerisine sahip olmak,

· Refakatsiz çocuklar, engelliler ve ciddi bir travma yaşamış kişiler dahil olmak üzere özel ihtiyaçları olan insanlarla ilgilenebilecek durumda olma,

· Menşe ülkede tecrübe sahibi olma,

· Güçlü kişilerarası iletişim becerisine sahip olma ve takım çalışması yapabilme,

· Kültürel ve toplumsal cinsiyet farkındalığına sahip olma,

· Dürüst, profesyonel ve farklılıklara saygı duyan,

· Stres altında ve kriz durumlarında çalışma yeteneğine sahip olma.

Bilgisayar Becerileri: MS Office programları ve Internet uygulamalarını iyi bilme.

Dil Becerileri: Çok iyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce. Farsça, Arapça, Kürtçe, Fransızca dillerinden herhangi biri avantaj sağlayacaktır.

UNV (Birleşmiş Milletler Gönüllüleri) Programına dair daha fazla bilgi için; www.unv.org ya da http://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/ourwork/partners/un-volunteers/how-to-volunteer/national-volunteers.html.

Bu görevle ilgilenenlerin turanhr@unhcr.org adresine Vacancy Notice VN/48/15 konusuyla 3 Temmuz tarihine kadar mail atmaları rica olunur.

Bütün başvurucuların bir motivasyon mektubu, CV/özgeçmiş ve tamamen doldurulmuş P.11 Kişisel Geçmiş Formu göndermesi gerekmektedir.

Yalnızca son aşamaya geçen adaylara geri dönüş yapılacaktır.

Lütfen Birleşmiş Milletler ofisinde sigara içilmediğini unutmayınız.

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Türkiye’nin Facebook sayfasında da bu pozisyona ilişkin bir gönderi mevcuttur: https://www.facebook.com/UnVolunteersTurkey.