Ulusal ve Uluslararası Boyutları ile İnsan Haklarının Korunması Sempozyumu

2815