ULUSLARARASI ADALETE ERİŞİM KONFERANSI 22-23 EKİM 2022 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

2432

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB), Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) ve Atılım üniversitesi ortaklığında “Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında düzenlenen “Uluslararası Adalete Erişim Konferansı” 22-23 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Program saat 10.00'da başlayacaktır. 

Avrupa Birliği TÜRKİYE Delegasyonu Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı tarafından desteklenen proje kapsamındaki konferansa ücretsiz katılım için aşağıdaki linkte yer alan katılım formunun doldurulması gerekmektedir.

Anket için tıklayınız