"ULUSLARARASI ADALETE ERİŞİM KONFERANSI" ANKARA'DA YAPILDI

774

“Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında düzenlenen “Uluslararası Adalete Erişim Konferansı”, 22-23 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Konferansın açılışında konuşan TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Sağkan, adalete erişimin TÜRKİYE’nin en önemli sorunu ve aynı zamanda da bütün sorunlarının temeli olduğunu söyledi. Sağkan, “Adalete erişim meselesi, aynı zamanda ‘cezasızlık’ kültürüyle birlikte düşünülmelidir. İnsanların uğradıkları hak ihlalleri sonrasında adalete erişemeyecekleri duygusu; ülkeye, yargıya ve hukuk sistemimize dair büyük bir güvensizliği de beraberinde getiriyor” vurgusu yaptı.

TBB, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) ve Atılım üniversitesi ortaklığında düzenlenen Konferans boyunca “Adalete Erişim Hakkının Hukuki çerçevesi”, Dezavantajlı Grupların Adalete Erişimi: Sorunlar, çözüm önerileri ve İyi Uygulama örnekleri”, “Adalete Erişimde Yaşanan Zorluklar”, “Adalete Erişimin Güçlendirilmesi: Alternatif Yollar, çözüm önerileri”, “Adalete Erişimde Baroların ve Sivil Toplum örgütlerinin Rolü” başlıklarında paneller düzenlendi.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle