Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Anlaşmazlık Çözümü

6305
A
Uluslararası Ticaret Odası (ICC) ve Uluslararası Müşavir Mühendisler Federasyonu (FIDIC), 29-30 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul’da “Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Anlaşmazlık Çözümü” başlıklı bir konferans düzenleyecektir.

Birliğimizin de tanıtım desteği verdiği söz konusu konferans şu konuları içermektedir:
  • Türkiye’de ve Ortadoğu’da FIDIC sözleşmelerinin kullanımına dair hususlar
  • FIDIC Sözleşmeleri altında Hak Talebi ve Anlaşmazlıkların Çözüm Prosedürleri
  • Uluslararası projelerde Anlaşmazlık Kurulundan faydalanmanın yararları
  • İnşaat Anlaşmazlıklarının Çözümlenmesi ve ilgili problemler
  • Çok-katmanlı anlaşmazlık hallerinin çözümünün ön aşamalarına ilişkin yetki meseleleri
  • Türkiye, Ortadoğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu uygulamalarına genel bakış

Uluslararası yapı sözleşmeleri ve anlaşmazlıklar hususunda çalışan mühendisler, müteahhitler, inşaat şirketlerinin avukatları, serbest avukatlar, hakemler, arabulucular, uzmanlar, sözleşme uygulama müdürlerinin katılımlarının yararlı olacağı konferansa ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.iccwbo.org/Training-and-Events/All-events/Events/2016/International-Construction-Contracts-Dispute-Resolution/