ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI ÇALIŞTAYI

4710
A

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İLE ORTAKLAŞA ‘ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI ÇALIŞTAYI’ GERÇEKLEŞTİRDİK

Türkiye Barolar Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları Çalıştayı’ 25-26 Haziran 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Uluslararası insan hakları mekanizmalarının tanımlanması, mekanizmaların kullanılmasında avukatların rollerinin belirlenmesi ile hazırlanan taslak bireysel şikâyet başvurularının ve insan hakları ihlallerine dair taslak mektupların unsurlarının tanımlanması konularının işlendiği çalıştaya, 11 barodan katılım sağlandı.

Çalıştayın açılışında konuşan Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Av. Güneş Gürseler, Birleşmiş Milletler’in en önemli başarılarından birinin, kapsamlı bir insan hakları hukuku oluşumuna yaptığı katkı olduğunu kaydetti. Geniş içerikli ve evrensel olarak kabul edilen hak kategorileri oluşturduğunu ve bunları yazılı hale getirdiğini söyleyen Gürseler konuşmasını şöyle sürdürdü:

Birleşmiş Milletler, kuruluşundan yaklaşık üç yıl sonra Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarihinde aldığı karar ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ilan etmiştir. Bu Beyanname ile yalnızca demokratik anayasalarla tanınan temel, medeni ve siyasi haklar değil; ekonomik, toplumsal, kültürel haklar da genel tanımlarla belirli hale gelmiştir. İlk grup haklar arasında, yaşama, özgürlük ve kişi güvenliği gibi haklarla birlikte, keyfi tutuklama, hapis ve sürgünden korunma, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde adil ve kamuya açık olarak yargılanma hakkı ile düşünce, vicdan, din, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri bulunur.

Sosyal güvenlik, çalışma, eğitim, toplumun kültürel yaşamına katılma haklarıyla bilimsel ilerlemenin ürünlerinden yararlanma hakkı ise bildiriyle getirilen yeniliklerdendir.

İnsan haklarının gelişiminde çok önemli bir aşama olan Beyannamenin kabulü sürece yeni bir ivme kazandırmış ve yaklaşık iki yıl sonra 1950 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme) imzalanmıştır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ilanından sonra Birleşmiş Milletler, hem bu hakların korunması ve geliştirilmesi ve hükümetlerin yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olmak için mekanizmalar kurmuştur.

Ancak bu mekanizmaların işleyişi ve hak ihlallerinde devreye sokulmaları genel olarak pek bilinen ve uygulanan bir yol olamamıştır. Ülkemizde de genel olarak Avrupa Konseyi’nin insan hakları mekanizmaları değerlendirilmekte ve meslektaşlarımız yaygın şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmaktadır.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği ile yürüttüğümüz bu proje ile meslektaşlarımızın Birleşmiş Milletler insan hakları mekanizmaları konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılmasını hedefliyoruz. Bugünkü çalıştayımız ile takip ve sürdürülebilirliği sağlayabileceğimizi, özel yöntem ve mekanizmaların kullanılmasının teşvik edilebileceğini düşünüyoruz.

Bu tür ortak çalışmalar Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği ile olan işbirliğimizi de arttıracaktır.

Bu birlikteliğin sağlanmasında önemli katkıları olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Daimi Temsilcisi Yardımcısı Sayın Matilda Dimovska ile eğitimi yürüten İnsan Hakları Yüksek Komiseri Ofisi görevlisi Sayın Dima Yared’e teşekkürlerimi sunuyorum.

On bir baromuzdan bu çalıştaya katılan değerli meslektaşlarıma çalışmanın yararlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.