ULUSLARARASI KADIN VE HUKUK SEMPOZYUMU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

11523

Türkiye Barolar Birliği'nin ev sahipliğinde, Gazi Üniversitesi ve TBB Kadın Hukuku Komisyonu işbirliğiyle "Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Sempozyumun açış konuşmalarını; TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Arıcı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Suzan Gökalp Alıca ile Türk Metal Sendikası Genel Sekreteri Av. Taliphan Kıymaz yaptı.

Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ankara'da yapılacak olan etkinliğe gelmek üzere Bursa'dan yola çıkan ancak bindikleri otobüsün devrilmesi nedeniyle hayatlarını kaybeden Türk Metal Emekçileri; Güleydan Sezer, Elvan Mutlu, Özlem İnan, Leyla Yalçın, Fatma Hacıoğulları, Leyla Çiçek ve Meyse Keskin ile kadına yönelik şiddet sonucu kaybettiğimiz tüm emekçi kadınları anarak başlayan Feyzioğlu şunları söyledi:

Kadın hakları konusunda gelişmiş ülkelerden bile önce tüm dünyaya örnek olan, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurtuluş savaşımızın kahraman kadınlarını; Kara Fatma, Nene Hatun, Nezahat Onbaşı, Şerife Bacı, Halime Çavuş, Gördesli Makbule, Adanalı Rahmiye Hanımı ve nice yiğit erenleri şükranla ve rahmetle anıyorum.

Türk kadınına hakları altın tepside verilmemiştir. Türk kadını, başka hiçbir milletin kadınının vermediği bir mücadele sonucunda, Milli Mücadele'de bu haklarını kazanmıştır. Bugün bu hakların kıymetini bilmemek, bebeğinin battaniyesini, taşıdığı cephane ıslanmasın diye mermilerin üzerine örten, silah kuşanıp milli kuv'asını kuran, cephede en önde savaşan kahraman Türk kadınlarına saygısızlıktır.

Kadın hakları ile ilgili tüm konuların uluslararası düzeyde çok önemli katılımcılarca konuşulacağı bu toplantının düzenlenmesine öncülük eden Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı ile Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu TÜBAKKOM, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yurdagül Gündoğan'a, Prof. Dr. Necdet Basa'ya ve özellikle Doç. Dr. Süheyla Suzan Alıca'ya, Av. Sema Aksoy ile Bilim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerine emekleri için teşekkür ediyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınların sorunlarını konuşuyor ve çözüm yolları arıyoruz.

Bu arada birde yeni bir hassasiyet ortaya çıkmış bazı kişilerde. Kadına karşı şiddete hayır diyoruz. Siyaset yapıyorsun diyorlar.

Kadınların cinsel istismarına hayır diyoruz. Siyaset yapıyorsun diyorlar.

Kız çocukları evlendirme adıyla sapkın kişilerin istismarına uğratılmasın diyoruz. Siyaset yapıyorsun diyorlar.

Kadın ve çocuk istismarıyla mücadele partiler ve hükümetler üstü bir meselesidir. Ancak milli bir seferberlik ilan edersek çözebiliriz.

Kadın hakları için yürüttüğümüz mücadeleden kimse rahatsız olmasın, günlük ve kişisel ikbal beklentimiz bu büyük mücadeleye karıştırmasın.

Genellikle bu toplantıları hep kadın arkadaşlarımız yapıyor. Ancak sorun erkek zihniyetinde, çözüm de bu erkek zihniyetinin değiştirilmesidir.

Ben burada artık kadınların değil erkeklerin oturup konuşmasını, kendilerini sorgulamasını bekliyorum.

Kadını, insanca yaşama hakkından koparıp; kocasına, ailesine, topluma feda eden zihniyeti ıslah etmediğimiz sürece bu konuları daha çok konuşacağımız aşikârdır.

Çünkü kadın kendisi için değil hep başkaları için nefes alsın, toplumun, kocasının, ailesinin belirlediği ve şekillendirdiği bir hayatı yaşasın isteniliyor.

Kadınların sorunları ancak onların toplumdaki konumları güçlendirilerek çözülebilir.

Kadınlar kendi potansiyellerine güvenmeli, kendilerine olan inançlarını kaybetmeden toplumun ve kendilerinin yarattıkları sınırlamaları aşarak yollarına devam etmelidirler.

Biz buradan sesleniyoruz. Kadınları kendi acizliklerinizi, yetersizliklerinizi tatmin etmek için kullanamazsınız.

Biz erkek ve kadın ayrımı olmaksızın önce insanız, onur ve haklar bakımından da eşitiz.

Hep söylediğim bir söz vardır; kadınlar başarırsa Türkiye başarır. Bunu inanarak söylüyorum… Söylemeye de devam edeceğim.

Kadınların ve Türkiye'nin başaracağı güzel günleri hep birlikte görmek ve yaşamak umuduyla; sempozyumumuza başarılar diliyor sizleri saygıyla selamlıyorum.

Açış konuşmalarının ardından konuşmacılar ve sempozyuma katılan konuklar Ata'nın huzuruna çıktı. Feyzioğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:

AZİZ ATAM,

İfade ettiğiniz gibi "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir."

Kurduğunuz Cumhuriyet, Türk vatandaşı kadınların vatandaş olarak varlık sebebi, kadın erkek hepimizin özgürlüğe açılan kapısıdır.

Türkiye Cumhuriyeti ile kadınlara sağlanan hakların korunması ve geliştirilmesi için görevimiz devam etmektedir.

Ülkemiz nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanlarda etkin ve yetkin olarak yer alması demokrasinin teminatıdır.

Bunun için kadına karşı her türlü ayrımcılık ve şiddete karşı mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir.

AZİZ ATAM,

Dünya Emekçi Kadınlar Gününde manevi huzurunuzda saygı ile eğiliyor ve söz veriyoruz… Sizin gibi dinlenmemek üzere yorulmamak üzere yola çıktık. Yorulmadan yürüyeceğiz. Kadınlar başaracak, Türkiye başaracak.

Anıtkabir ziyaretinin ardından dört oturumda devam eden programın birinci gün oturum başkanlıklarını; Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez, Ankara Barosu Önceki Başkanı Av. Sema Aksoy, Sinop Barosu Başkanı Av. Hicran Kandemir, Kırşehir Barosu Barosu Başkanı Av. Mehtap Karaburçak Tuzcu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Osmaniye Barosu Başkanı Av. Dilem Aksoy, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Akyılmaz, Ankara Aile Mahkemesi Hakimi Zerrin Togay, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Akipek, Türkiye Barolar Birliği Başkan Başdanışmanı Av. Prof. Dr. Necdet Basa, Düzce Barosu Başkanı Av. Azade Ay ve İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezinden Av. Nuriye Kadan yaptı.

Programın ikinci gün oturum başkanlıklarını ise; Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Aynur, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şafak Parlak Börü, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Suzan Gökalp Alıca, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Arıcı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Uygur, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Tuncay Senyen Kaplan, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erzan Erzurumluoğlu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysel Günindi Ersöz, Demokrasi-Kadın ve Gençlik Derneği Başkanı Av. Ayşegül Dalkır Kahveci, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Bakırcı ve TRT Spikeri Sevtap Yasa yaptı.

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11

Fotoğraf 12

Fotoğraf 13

Fotoğraf 14

Fotoğraf 15

Fotoğraf 16

Fotoğraf 17

Fotoğraf 18

Fotoğraf 19

Fotoğraf 20

Fotoğraf 21

Fotoğraf 22

Fotoğraf 23

Fotoğraf 24

Fotoğraf 25

Fotoğraf 26

Fotoğraf 27

Fotoğraf 28

Fotoğraf 29

Fotoğraf 30

Fotoğraf 31

Fotoğraf 32

Fotoğraf 33

Fotoğraf 34

Fotoğraf 35

Fotoğraf 36

Fotoğraf 37

Fotoğraf 38

Fotoğraf 39

Fotoğraf 40

Fotoğraf 41

Fotoğraf 42

Fotoğraf 43

Fotoğraf 44

Fotoğraf 45

Fotoğraf 46

Fotoğraf 47

Fotoğraf 48

Fotoğraf 49

Fotoğraf 50

Fotoğraf 51

Fotoğraf 52

Fotoğraf 53

Fotoğraf 54

Fotoğraf 55

Fotoğraf 56

Fotoğraf 57

Fotoğraf 58

Fotoğraf 59

Fotoğraf 60

Fotoğraf 61

Fotoğraf 62

Fotoğraf 63

Fotoğraf 64

Fotoğraf 65

Fotoğraf 66

Fotoğraf 67

Fotoğraf 68

Fotoğraf 69

Fotoğraf 70

Fotoğraf 71

Fotoğraf 72

Fotoğraf 73

Fotoğraf 74

Fotoğraf 75

Fotoğraf 76

Fotoğraf 77

Fotoğraf 78

Fotoğraf 79

Fotoğraf 80

Fotoğraf 81

Fotoğraf 82

Fotoğraf 83

Fotoğraf 84

Fotoğraf 85

Fotoğraf 86

Fotoğraf 87

Fotoğraf 88

Fotoğraf 89

Fotoğraf 90

Fotoğraf 91

Fotoğraf 92

Fotoğraf 93

Fotoğraf 94

Fotoğraf 95

Fotoğraf 96

Fotoğraf 97

Fotoğraf 98

Fotoğraf 99

Fotoğraf 100

Fotoğraf 101

Fotoğraf 102

Fotoğraf 103

Fotoğraf 104

Fotoğraf 105

Fotoğraf 106

Fotoğraf 107

Fotoğraf 108

Fotoğraf 109

Fotoğraf 110

Fotoğraf 111

Fotoğraf 112

Fotoğraf 113

Fotoğraf 114

Fotoğraf 115

Fotoğraf 116

Fotoğraf 117

Fotoğraf 118

Fotoğraf 119

Fotoğraf 120

Fotoğraf 121

Fotoğraf 122

Fotoğraf 123

Fotoğraf 124

Fotoğraf 125

Fotoğraf 126

Fotoğraf 127

Fotoğraf 128

Fotoğraf 129

Fotoğraf 130

Fotoğraf 131

Fotoğraf 132

Fotoğraf 133

Fotoğraf 134

Fotoğraf 135

Fotoğraf 136

Fotoğraf 137

Fotoğraf 138

Fotoğraf 139

Fotoğraf 140

Fotoğraf 141

Fotoğraf 142

Fotoğraf 143

Fotoğraf 144

Fotoğraf 145

Fotoğraf 146

Fotoğraf 147

Fotoğraf 148

Fotoğraf 149

Fotoğraf 150

Fotoğraf 151

Fotoğraf 152

Fotoğraf 153

Fotoğraf 154

Fotoğraf 155

Fotoğraf 156

Fotoğraf 157

Fotoğraf 158

Fotoğraf 159

Fotoğraf 160

Fotoğraf 161

Fotoğraf 162

Fotoğraf 163

Fotoğraf 164

Fotoğraf 165

Fotoğraf 166

Fotoğraf 167

Fotoğraf 168

Fotoğraf 169

Fotoğraf 170

Fotoğraf 171

Fotoğraf 172

Fotoğraf 173

Fotoğraf 174

Fotoğraf 175

Fotoğraf 176

Fotoğraf 177

Fotoğraf 178

Fotoğraf 179

Fotoğraf 180

Fotoğraf 181

Fotoğraf 182

Fotoğraf 183

Fotoğraf 184

Fotoğraf 185

Fotoğraf 186

Fotoğraf 187

Fotoğraf 188

Fotoğraf 189

Fotoğraf 190

Fotoğraf 191

Fotoğraf 192

Fotoğraf 193

Fotoğraf 194

Fotoğraf 195

Fotoğraf 196

Fotoğraf 197

Fotoğraf 198

Fotoğraf 199

Fotoğraf 200

Fotoğraf 201

Fotoğraf 202

Fotoğraf 203

Fotoğraf 204

Fotoğraf 205

Fotoğraf 206

Fotoğraf 207

Fotoğraf 208

Fotoğraf 209

Fotoğraf 210

Fotoğraf 211

Fotoğraf 212

Fotoğraf 213

Fotoğraf 214

Fotoğraf 215

Fotoğraf 216

Fotoğraf 217

Fotoğraf 218

Fotoğraf 219

Fotoğraf 220

Fotoğraf 221

Fotoğraf 222

Fotoğraf 223

Fotoğraf 224

Fotoğraf 225

Fotoğraf 226

Fotoğraf 227

Fotoğraf 228

Fotoğraf 229

Fotoğraf 230

Fotoğraf 231

Fotoğraf 232