UYAP'ta icra dosyalarında aynı gün, aynı dosyada beş (5) sorgudan sonraki sorgulamaların 50 Kuruş ile ücretlendirilmesi uygulaması Adalet Bakanlığı'nca 01.06.2019 tarihine kadar ertelenmiştir.

20287

31.12.2018

Sayı : 41870694-659-24126

Konu : 7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun hakkında. 

 

ADALET BAKANLIĞINA


Malumlarınız olduğu üzere; abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde oluşturulan Merkezî Takip Sistemi üzerinden başlatılmasına ve haciz aşamasına kadar yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı ile 19 Aralık 2019 tarihli 30630 sayılı Resmi Gazete’de 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Sözü edilen Kanunun 10. maddesi ile 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 8/a maddesine fıkra eklenmek suretiyle alacaklıların UYAP üzerinden bu sisteme entegre bilişim sistemleri aracılığıyla borçlunun mal ve hak veya alacağını ve ilgili icra dosyasını 50 kuruş karşılığında sorgulama olanağı getirilmiştir.Söz konusu sorgulama olanağının ücretli olması, hak arama özgürlüğüne ücret engeli olarak 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Ancak anılan uygulamanın adaletin ücretli hale getirmesi tehlikesi bir yana avukatlık yasasının 2. maddesinde yer alan yargı organlarının avukatlara görevlerini yerine getirirken yardımda bulunma zorunluluğu ile 46. maddesinde düzenlenen dosya inceleme yetkisine yeni bir şart -ücret ödeme- koşmuş olmaktadır.

Açıklamalarımız ışığında yürürlüğe girecek yasa maddesinde yer alan sorgudan ücreti düzenleme yetkinizin kullanılarak sorgunun bila bedel gerçekleştirilmesi ya da ücret alınacak sorgu sayısı oranının en az 20 olmasının sağlanması hususunu takdirlerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Başkan
Adalet Bakanlığı'ndan UYAP üzerinden yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

 

"Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden yapılacak sorgulamaların ücretlendirilmesi, Bakan oluru ile 01.06.2019 tarihine ertelenmiştir.

Bilindiği gibi, 7155 sayılı Yasanın 10'uncu maddesi ile 2004 sayılı İcra ve İflas Yasasının 8/a maddesine eklenen fıkra uyarınca, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden yapılacak sorgulamaların 01.01.2019 tarihinden itibaren ücretlendirilmesi karar altına alınmıştı. Yasa hükümleri gereğince, dosya safahat bilgileri ile borçlunun mal, hak ve alacaklarının sorgulanmasının 50 kuruş karşılığında ücretlendirilmesi öngörülmüştü. Sorgulamalara ilişkin ücretlerin artırılması, azaltılması ya da sorgulamaların istisna tutulması konusunda Adalet Bakanlığına verilen yetki uyarınca, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden yapılacak sorgulamaların sisteme getireceği gerçek yükün tespiti amacıyla ücretlendirmenin ertelenmesi hususu Bakan oluruna arz edilmiştir.

Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül'ün oluru ile ücretlendirmenin 01.06.2019'a ertelenmesi uygun görülmüştür.

Saygıyla duyurulur."