UYAPTAN GÖNDERİLEN TALEPLERİN İŞLEME ALINMASI İÇİN GENELGE YAYINLANMASI VE UYAP SİSTEMİNDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ ADALET BAKANLIĞINDAN TALEP EDİLDİ

20099

TBB Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu UYAP ile ilgili avukat şikâyetlerinin artışını gündemine alarak bu konu ile ilgili bir araştırma yapılması için TBB AHM Başkan Yardımcısı Av. Buğcan çankaya ve TBB AHM Genel Sekreteri Av. Ramazan çakmakcı’yı görevlendirilmiştir.

Av. Buğcan çankaya farklı şehirlerdeki birçok avukatla temasa geçmiş ve avukatlardan elde ettiği bilgilerle UYAP’ta yaşanan sorunları hukuk dallarına göre 45 maddelik bir liste halinde raporlamıştır.

Av. Ramazan çakmakcı da yaptığı benzer bir çalışma sonucunda, avukatların UYAP üzerinden icra müdürlüklerine gönderdikleri taleplerinin ya hiç işleme alınmadığını ya da çok geç işleme alındığını tespit etmiştir. Bu sorunun temel nedeninin icra teşkilatında görev yapmakta olan icra personelinin, UYAP üzerinden elektronik imzaları ile avukatlardan gelen talepleri yerine getirmemelerinin sorumluluğu mucip olacağı hususunda bilgi eksikliği olduğu tespit edilmiştir.

TBB Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu yapılan bu araştırma sonuçlarını değerlendirerek icra teşkilatına UYAP konusunda bir uyarı genelgesi yayınlanması ve UYAP‘a ilişkin sorunların çözümlenmesi için Adalet Bakanlığı’na yazılı olarak başvurulmasının uygun olacağına karar vermiştir.

TBB AHM Başkanı Av. Gültekin Uzunalioğlu tarafından TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulunun gündemine alınan TBB AHM görüşü TBB Yönetim Kurulunca da uygun görülerek Adalet Bakanlığına söz konusu talepleri içeren yazılı bir başvuruda bulunulmuştur.

Adalet Bakanlığına yapılan 18/09/2020 tarih ve E-52482138-819-15529 sayılı yazılı başvuru ve ekinde yer alan 45 maddelik UYAP sorunları listesi için tıklayınız.

TBB Avukat Hakları Merkezi UYAP’ta yaşanan sorunların takipçisi olmaya devam etmekte olup meslektaşlarımızın UYAP ile ilgili isteklerini [email protected] elektronik posta adresimize iletmelerini bekliyoruz.

Mesleki Kamuoyumuzun Bilgisine Sunarız.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi