"UYUŞTURUCU SUÇLARINDA YARGI PRATİKLERİ" KONULU CMK EĞİTİMİ MESLEKTAŞLARIMIZIN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2508

Türkiye Barolar Birliği (TBB) CMK Komisyonu ve Ankara Barosu CMK Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen “Uyuşturucu Suçlarında Yargı Pratikleri” konulu eğitim programı, TBB’nin ev sahipliğinde, meslektaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin açış konuşmalarını TBB Saymanı Av. Gökhan Bozkurt, TBB Yönetim Kurulu Üyesi ve CMK Komisyonu Koordinatörü Av. Ali Bayram ile Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu yaptı.

Av. Gökhan Bozkurt eğitimin önemine vurgu yaptığı konuşmasında Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk’ü anarak, “İşgal altında olan bir ülkede, henüz savaş bitmemişken ve cephede büyük hazırlıklar sürerken Maarif Kongresi’ni toplayacak kadar eğitime önem veren, ileri görüşlü bir liderin kurduğu Cumhuriyet’in 100. yılındayız. Ne alırsak o vizyondan, bizim için kârdır. Bize bir şeyler öğreten meslektaşlarımızdan, hocalarımızdan ne öğrenirsek kârdır” dedi.

Av. Ali Bayram da adil yargılanma hakkının tesisinin etkin, hızlı ve fonksiyonel bir soruşturmayla mümkün olacağına dikkat çektiği konuşmasında, “Maalesef Türkiye’de bazı suçlar bakımından zaman zaman hukukun temel kurallarının ihlalinin mazur görülebilmesi gibi bir realite ile karşı karşıyayız. Özellikle bugün burada konuşup tartışacağımız uyuşturucu suçları ve örgüt suçları, bir önyargıdan öte, masumiyet karinesinin de yok sayıldığı bir anlayışla soruşturulmaktadır” ifadelerini kullandı.

Av. Mustafa Köroğlu ise, bilgisizliği ve vasatlığı aşma zorunluluğunun altını çizerek, “CMK görevlendirmeleri hak arayan, haksızlığa uğrayan ve adalete muhtaç olan tüm vatandaşlara hizmet eder. Bu toplumsal hak arama mücadelesinde görev alan istekli avukatların vatandaşların haklarını koruyabilmeleri yönünden bilgi ve birikimleri nefes kadar önemlidir” dedi.

TBB CMK Komisyonu Dönem Sözcüsü Av. Serdar Ayrancı’nın moderatörlüğündeki ilk oturumda Av. Ümit Avcı “Uyuşturucu Suçlarında Suça İlişkin Delillerin Toplanması ve Değerlendirilmesi”, Av. Birsen Elmas “Koruma Tedbirleri Yönünden Uyuşturucu Suçları” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Ankara Barosu CMK Merkezi Başkanı Av. Murat Çekiç’in moderatörlüğündeki ikinci oturumda ise Ankara BAM 24. Ceza Dairesi Üyesi Hâkim Uğur Öger “Uyuşturucu Suçlarında Etkin Pişmanlık Uygulaması”, Av. Ümit Avcı ise “Uyuşturucu Suçlarında Etkili Savunma” başlıkları altında sunum yaptı.

Program, soru-cevap bölümüyle sona erdi.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle