VAN BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ BAŞKANI AV. SEYHAN MAT’A YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ

1625

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi üyemiz ve Van Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı meslektaşımız Av. Seyhan Mat’ın, 21.07.2022 günü haciz işlemi sırasında borçlu tarafın fiili ve sözlü saldırısına uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Aldığı darbeler neticesinde başından ve sırtından yaralanan meslektaşımıza acil şifalar dilerken, saldırıya dair yürütülen yasal sürecin takibinde kendisinin ve Van Barosu’nun yanında olacağımızı ilan ediyoruz.
Nerede mağdur bir vatandaşımız varsa oraya koşan meslektaşlarımıza yönelik artan şiddet vakaları, vatandaşın adalete erişim hakkını hedef alan sistematik bir yapıya kavuşmuştur.

Adalet Bakanlığından defalarca talep ettiğimiz şekilde; avukata yönelen saldırıların yargısal faaliyetin kendisini hedef aldığının bilinci ile, meslektaşlarımıza yönelik şiddetin en etkin şekilde soruşturulup, caydırıcı şekilde cezalandırılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyor, bu yöndeki somut adımları görmek istiyoruz.

Asli görevi yurttaşın can ve mal güvenliğini korumak olan devletin ilgili makamlarını, bu kabul edilemez durum karşısında; avukata yönelik şiddetin önlenmesi ve saldırıların cezasız kalmaması için hakim ve savcıları 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 57. maddesini görmezden gelmemeye, adalete güvenin aldığı yaraların telafisine ve Adalet Bakanlığı'nı gerekli politikaları üretmenin sorumluluğunu almak üzere TÜRKİYE Barolar Birliği ve barolarla iş birliği yapmaya davet ediyoruz.

TÜRKİYE Barolar Birliği
Avukat Hakları Merkezi