VATANIN KİLİDİ ÇANAKKALE'DE İŞGALCİLERE YOL VERMEYEN MEHMETLERİ, SÜNGÜLERİYLE YAZDIKLARI BÜYÜK DESTANIN 103. YIL DÖNÜMÜNDE SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ

3729

Birinci Dünya Savaşı, Osmanlının enerji zengini geniş coğrafyasını paylaşmak isteyen emperyalistlerce çıkarılmıştı.

İtilaf Devletleri olarak anılan İngiliz, Fransız, Rus bloğunun Hasta Adamın mirasının paylaşımında uzlaşmalarından sonra, savaş dışı kalmamız imkansızdı.

1914 Kasımında kendisini büyük paylaşım hengamesinin ortasında bulan Osmanlının son savaşı dört yıl sürecektir.

Savaşın ilk aylarında pes eder denilen Osmanlı, Yemen'den Galiçya'ya, Basra'dan Sina'ya, Sarıkamış'tan çanakkale'ye birbirinden binlerce kilometre uzaklıktaki cephelerde, hasımlarını şaşkına çeviren bir dirençle vuruşur.

Savaşın başlarında bağlaşıkların hesabı, deniz gücünden yoksun olduğu için boğazları savunamayacak Türklere denizden yüklenmektir. Güçlü bir donanma ile çanakkale'nin ardından Marmara geçilerek, payitaht İstanbul düşürülüverecektir!

Böylece, Türklerin kolayca saf dışı edilmesine ilaveten Almanlar karşısında zorlanan çarlık Rusyasına Karadeniz üzerinden yardım ulaştırılarak rahatlatılacaktır.

Kağıt üzerinde mükemmel görülen plan, 18 Mart 1915'te Türk Topçusu ve Nusret'in mayınları tarafından çanakkale Boğazının dibini boylayacaktır!

Bağlaşıkların mağrur zırhlılarının utanç verici bozgunundan sonra sıra Gelibolu çıkarmasına gelmiştir.  Plan kağıt üzerinde yine mükemmeldir! Aynı anda birkaç noktadan Gelibolu Yarımadasına çıkılarak Türk tahkimatı dağıtılacak, kara ve denizden İstanbul yolu açılacaktır!

25 Nisan'da donanmanın cehennemi ateşinin ardından 5 noktadan karaya çıkan işgal ordusuna yol vermeyen Mehmetler, onları 8 ay boyunca dar bir sahil şeridine adeta kelepçeleyecektir.

Karada onları ilk gün, diğer çıkarma noktalarındaki birliklerle beraber Anzak Koyunun yamaçlarında 19. Tümen Komutanı, Kaderin Adamı Yarbay Mustafa Kemal Bey karşılayacaktır!

Gelibolu muharebelerinin en kanlı çarpışmalarının cereyan ettiği Mayıs, Ağustos aylarında, Anafartalarda, Conkbayırında, Kemal yerinde, Kocaçimende Mehmetlerin önünde her an Kaderin Adamı vardır.

İngiliz Tarihçi Aspinall-Oglander;  Mustafa Kemal'in Gelibolu muharebelerindeki yüksek sevk ve idaresiyle düşman birliklerinin her saldırısını boşa çıkarmasını değerlendirirken;  "Herhangi bir tümen komutanının hareketlerinin yalnız bir vuruşmanın değil, belki bir seferin ve hatta bir ulusun kaderi üzerinde bu derece derin bir tesirde bulunduğunu tarih nadiren kaydetmiştir" demektedir.

Gerçekten çanakkale Muharebeleri, ileride verilecek  Kurtuluş Savaşının komutanlarının kan ve ateş içinde sınandığı, deneyim kazandığı bir yer olması açısından da önemlidir.

Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında Anadolu Onu Anafartalar Kahramanı olarak bağrına basacak ve tereddütsüz ardına düşecektir.

İtilaf güçlerinin çanakkale başarısızlığı neticesi savaş 1918'e kadar uzayacak, Bolşevik İhtilali ile Rusya'da çarlık rejimi yıkılacak, mazlum milletlere Batı emperyalizminin yenilebileceği kanıtlanacaktır. 

Vatanın kilidi çanakkale'de denizden ve karadan işgalcilere yol vermeyen Mehmetleri, süngüleriyle yazdıkları büyük destanın 103. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz.

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı