VERBİS'e kayıt yükümlülüğü ertelenmiştir.

22627
A