VERBİS'e kayıt yükümlülüğü ertelenmiştir.

23281
A