VERBİS'e kayıt yükümlülüğü ertelenmiştir.

23874
A