VERBİS'e kayıt yükümlülüğü ertelenmiştir.

22863
A