VERBİS'e kayıt yükümlülüğü ertelenmiştir.

23349
A