VERBİS'e kayıt yükümlülüğü ertelenmiştir.

23531
A