VERBİS'e kayıt yükümlülüğü ertelenmiştir.

21003
A