VERBİS'e kayıt yükümlülüğü ertelenmiştir.

23204
A