VERBİS'e kayıt yükümlülüğü ertelenmiştir.

23098
A