"VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI" KONULU PANEL MESLEKTAŞLARIMIZIN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2023

Türkiye Barolar Birliği (TBB) İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenen “Vergi Kaçakçılığı Suçları (Güncel Gelişmeler)” başlıklı panel, 6 Temmuz 2024 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Yönetim Kurulu Üyesi, İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu Koordinatörü Av. Ali Bayram ile Komisyon Sözcüsü Av. Doç. Dr. Hasan Oral’ın konuşmalarıyla açılan panel, yaklaşık üç yıl önce hayatını kaybeden Av. Mehmet Kaya anısına düzenlendi.

Birlik Başkanı Sağkan, panelin açılışında yaptığı konuşmada, son yasal değişiklikler çerçevesinde vergi kaçakçılığı suçlarında uygulama birliğinin sağlanmasında ciddi sorunların yaşandığını TBB’ye ileten meslektaşların, bu konunun bilimsel bir çalışmayla ele alınmasına ilişkin yoğun talepleri olduğunu ifade etti.

“Türkiye Barolar Birliği içtihadı yaratacak kurum değil ancak içtihadın yaratılmasına yaptığı bilimsel çalışmalarla katkı sunabilecek bir kurumdur” diyen Sağkan, panelin konuya sadece akademik olarak tek bir bakış açısıyla değil aynı zamanda Gelir İdaresi Başkanlığı gözüyle, müfettiş gözüyle, bilim insanı gözüyle, Yargıtay ve İstinaf gözüyle bakılacak ve son olarak Karşılaştırmalı Hukuk bağlamında değerlendirilecek bir program olduğuna dikkat çekti.

Av. Ali Bayram da yaptığı açış konuşmasında, mükelleflerin vergi ödememeye ilişkin olarak iki şekilde refleks gösterdiğini ifade ederek, bunlardan ilkinin mükelleflerin ihtiyaçlarını sınırlayarak daha az harcama yapması olduğunu söyledi. Vergiden kaçınma olarak tanımlanabilecek bu durumun vergi kaybına neden olmakla birlikte hukuk düzeninde bir yaptırımı olmadığını kaydeden Bayram, “Buna karşılık mükellefin daha az vergi ödemek ya da hiç vergi ödememek için defter ve belgelerde hukuka aykırı değişiklikler yapması yoluna başvuruyor olması, vergi kaçakçılığı suçunu oluşturmaktadır” dedi.

Bayram, ekonomide kayıt dışılığın artmasının vergi oranlarının da artmasına neden olduğunun altını çizerek, “Bu durum aynı zamanda vergi kaçırma eylemini de artırmaktadır. Vergi kaçırmanın arttığı bir durumda ise kayıt dışılık da aynı şekilde yükselmektedir” şeklinde konuştu.

405 vergi müfettişi ile yapılan bir anket çalışmasında vergi yükünün fazla olmasının, vergi cezalarının caydırıcılığının düşük olmasının ve vergi aflarının sıklığının kayıt dışı ekonominin büyümesini tetikleyen en önemli sebepler olduğunun tespit edildiğini söyleyen Bayram, Vergi Adaleti Ağı tarafından yapılan araştırmada Türkiye’nin kayıt dışı ekonomiden kaynaklanan vergi kaybının 54.08 milyar Dolar olduğunun tahmin edildiği bilgisini aktardı.

“Vergi kaçakçılığı fiillerinin önlenmesinde diğer önemli unsur ise vergi kaçakçılığına karşı etkin yasal düzenlemenin varlığı ve bu yasal düzenlemelerin getirdiği ceza yargılamalarının adil bir şekilde gerçekleştirilmesidir” diyen Bayram; yasal düzenlemelerin çelişkili yönlerine, mahkeme kararlarındaki farklıklara ve uygulamada yaşanan sorunlara dikkat çektiği konuşmasında güncel gelişmeleri başlıklar olarak hatırlattı.

Bayram başta Av. Prof. Dr. Nurettin Bilici olmak üzere panelin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Av. Doç. Dr. Hasan Oral da panelin açılışında, avukatların vergilendirilmesine ilişkin, ‘karşı taraf vekalet ücretinin ve katma değer vergisinin durumu ne olacak’ tartışmasını gündeme getiren ve paneli anısına düzenledikleri Av. Ahmet Kaya’nın avukatların vergisel sorunlarının çözümü için verdiği mücadeleyi anlattı.

Avukatların, vergi hukukunda önem verdiği ikinci konunun vergi kaçakçılığı suçları olduğunu söyleyen Oral, son dönemde vergi suçları kapsamı ve sınırlarında yapılan yasal değişikliklerle ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Açış konuşmalarının ardından panele geçildi. Av. Prof. Dr. Nurettin Bilici’nin moderatörlüğündeki panelin ilk oturumunda Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Faruk Gözübüyük “GİB Gözüyle Vergi Kaçakçılığı Suçları”, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atıcı “Müfettiş Gözüyle Vergi Kaçakçılığı Suçları”, Av. Doç. Dr. Serkan Ağar da “Bilim İnsanı Gözüyle Vergi Kaçakçılığı Suçları” başlıklı birer sunum gerçekleştirdi.

İkinci oturumda ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi Üyesi Dr. Süleyman Kaymakçı “İstinaf Gözüyle Vergi Kaçakçılığı suçları”, Yargıtay 2. Ceza Dairesi Onursal Başkanı Ali İhsan Öztekin “Yargıtay Gözüyle Vergi Kaçakçılığı Suçları”, Av. Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar da “Vergi Kaçakçılığı Suçunda Karşılaştırmalı Hukuk Nasıl Bir Model Olabilir?” başlıkları altında konuştu.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle