VERİ KORUMA GÖREVLİSİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN İPTALİ HAKKINDA BAŞVURU

3493

TÜRKİYE Barolar Birliği, 06 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumunun “Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile Kurumun internet sayfasında 07 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan “Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme Programı”nın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a başvurmuştur.

Dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden mezun olanların veri koruma görevlisi olmasına imkan sağlayan bu düzenlemeler, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun “Yalnız avukatların yapabileceği işler” başlıklı 35. maddesine aykırıdır.

Bu madde ile hukuki danışmanlık yapma, hukuki işlemleri takip etme, dava açma ve savunma yetkisi sadece avukatlara verilmiştir. Kişisel Verileri Koruma alanının bir hukuk disiplini olması nedeniyle, veri koruma görevlisi adı altında avukat olmayan kişilerce hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi açıkça Avukatlık Kanunu’na aykırılık teşkil etmektedir.

Dilekçeyi görüntülemek için tıklayınız.