Virüs Salgını Dolayısıyla Meslektaşlarımızın Yaşadıkları Sıkıntılara Çözüm Amacıyla Adalet Bakanlığı’na Sunduğumuz Yazı Hakkında Duyurumuzdur.

52818

Sayın Meslektaşlarımız,

Pek çok dünya ülkesi gibi ülkemiz de virüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgının yayılmaması veya hızının yavaşlatılması için çok sayıda tedbirin alınması gerekiyor. Esasen bu tedbirleri kimse değil, virüs salgını dayatıyor. örneğin, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına, üstlendiği kamu hizmeti sebebiyle evinden çıkmak zorunda olduğunu beyan eden meslektaşlarımız dahil değil. Fakat idari kısıtlama kapsamında olmamaları, virüsten etkilenmeyecekleri anlamına gelmiyor. O yüzden mümkünse evlerinden dışarı çıkmamalarında, acil yapılması gereken işleri var ise barolarından destek almalarında kendi sağlıkları açısından zorunluluk var.

Salgına karşı alınan yasal, idari ve yargısal tedbirler kaçınılmaz olarak tüm ekonomiyi etkiliyor. Tedbirlerin sebep olabileceği sakıncaları hafifletmek için düşünülen düzenlemelerin de olumlu yanları olabileceği gibi olumsuz bazı etkileri de olabiliyor.

Virüs salgınının ekonomik anlamda etkilediği kesimlerin başında icra iş ve işlemlerinin durması ve duruşmaların ertelenmesi sebepleriyle kuşkusuz avukatlar geliyor. TÜRKİYE Barolar Birliği olarak, barolarımızla birlikte meslektaşlarımızın sıkıntılarını azaltacak çareler arıyoruz, girişimlerde bulunuyoruz. Bu çerçevede meslektaşlarımızdan ve barolarımızdan aldığımız bilgilere dayanarak hazırladığımız ilişikteki yazıyı, ilgili bakanlıklar ve kurumlar nezdinde takip edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı’na sunduk. Bugün Sayın Adalet Bakanımızın başkanlığında HSK Daire Başkanlarının, TÜRKİYE Noterler Birliği Başkanının, Adalet Bakanlığı yüksek bürokratlarının ve bizim katıldığımız haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı. Sözü geçen yazımızı bu toplantıda bir kez de sözlü olarak dile getirdim. Taleplerimizin gerekçelerini izah ettim. İfade etmek isterim ki hiç vakit geçirmeksizin Sayın Bakan ve kendisinin talimatıyla bakanlık bürokratları taleplerimizle ilgili gerekli değerlendirme ve takip çalışmalarını yapmaya başlamışlardır. Kendilerine hassasiyetleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Bir an önce ve mümkün olan azami seviyede çözüm bulunmasını umut ediyor ve bekliyorum.

Olağanüstü diye nitelememiz gereken bu zor süreç boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla, Sayın Adalet Bakanımızla, ilgili diğer Sayın Bakanlarla ve bakanlıkların yetkilileriyle imkanlar nispetinde doğrudan ve çözüm odaklı bir iletişim halinde olduğumuzu bilmenizi önemsiyorum.

En büyük sorun insan sağlığını yaşamsal boyutta tehdit eden ve çok hızla yayılan virüs salgınıdır. Alınan tedbirlerin sebebi budur. Salgın kontrol altına alınmadan kalıcı çözüm olmayacaktır. Buna yönelik tedbirler ise kaçınılmaz olarak pek çok sektörde ekonomik anlamda sıkıntılara sebep olmaktadır. Tüm çabamız bunu en asgaride tutabilmek içindir. Sizler de lütfen sağlığınızı ve etrafınızdaki insanların sağlığını koruyunuz. Evde kalınız.

Sağlık ve esenlik dileklerimle, en derin saygılarımla…

Av. Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı

 

Adalet Bakanlığına yazdığımız yazı için tıklayınız