YAPILMAYA ÇALIŞILAN GÜÇ GÖSTERİSİNİN UTANCI BİR KİŞİYE AİT OLSA DA VERDİĞİ ZARAR YARGI ERKİNİN TAMAMINADIR

1489

Meslektaşımız Av. Hakan Tüzen, Antalya İli Kaş Adliyesi içerisindeki tuvaleti kullanmak isterken Başsavcı Gökhan Feyzoğlu tarafından sözlü şiddete uğramış ve Başsavcının emriyle harekete geçen kolluk görevlisince zor kullanılarak dışarı çıkartılmıştır.

Liyakat ve hakkaniyetle doldurulması gereken makamların, oturduğu koltuğu hak etmeyenler için bir kibir ve zulüm aracına dönüşebildiği ve bu durumun da toplumsal yozlaşmaya kapı araladığı bilinen bir gerçektir.

Ancak bir tuvalet üzerinden yapılmaya çalışılan güç gösterisinin utancı bizzat o kişiye ait olsa da verdiği zarar yargı erkinin tamamınadır. Aciz duruma düşen bulunduğu konumu hazmedemeyen bu kişi olsa da esasen itibarı zedelenen, önünde “Cumhuriyet” sıfatı olan savcılık makamıdır.

Elbette mesleğimize yönelen bu saldırıya karşı Antalya Baromuzla birlikte ilgililer hakkında her türlü idari ve yasal girişimde bulunacağız. Ancak şunu da ifade etmek gerekir ki; yargı teşkilatını kamuoyu önünde bu kadar küçük düşürmeye hiçbir yargı mensubunun hakkı yoktur. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nu herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 1. Maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda 77. Madde kapsamında değerlendirme yaparak harekete geçmeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla

Türkiye Barolar Birliği