YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE LAİKLİKLE İLGİLİ HER TÜRLÜ HASSASİYETİN 28 ŞUBAT KAVRAMIYLA KARŞILANARAK ETİKETLENMESİ, BU TÜR KAYGILARIN DİLE GETİRİLMESİNİ ENGELLEME AMACINI TAŞIMAKTADIR

3171

Diyanet İşleri Başkanlığının Ankara Adliyesi’nde görev yapan hâkim ve savcılar ile görevli personele ve çocuklarına yönelik Kur’an Kursu açılacağı şeklindeki bilgilendirmesinin, ilgili kişilere mesaj olarak gönderildiği hususunun kamuoyuna yansımasıyla birlikte, farklı değerlendirmeler ortaya çıkmıştır.

Daha evvel örneği olmayan bu uygulamanın yaratabileceği sonuçlara dair kaygıların dile getirilmesi son derece tabiidir. Bu çerçevede bazı Barolarımız, söz konusu uygulamanın; hâkim ve savcıların isim bildirmeleri suretiyle kayıt yapılmasının yargı bağımsızlığı yönünden, mekânsal tercihin de lâiklik ilkesi bakımından doğurabileceği sakıncalara dikkat çekmişlerdir. Açıklamalar Avukatlık Kanunu’nun 76. ve 95. maddelerinde Barolara verilen “Yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevi çerçevesinde yapılmış olup, bunun dışında ve ötesinde bir maksat aranması, 28 Şubat gibi siyasi ve sosyal hayatımızda travma yaratmış bir kavramsallaştırmaya atıf yapılarak karşılık verilmesi kabul edilemez. Zira yargı bağımsızlığı ve lâiklikle ilgili dile getirilen her türlü hassasiyetin 28 Şubat kavramıyla karşılanarak etiketlenmesi, bu tür kaygıların dile getirilmesinin engellenmesi amacını ve anlamını taşımakta, dolayısıyla ifade özgürlüğüne tehdit oluşturacak bir boyuta ulaşmaktadır.  

Barolarımızca yapılan açıklamalarda Kur’an Kursu’na katılacak kişilerle ilgili hiçbir beyan bulunmadığı halde, açıklama yapan baroları kursa katılacak kişileri kınamak ve suçlamakla itham eden gerçek dışı beyanlarla algı yaratma çabasının ise kamu görevlilerinin uyması gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, kamu yararını gözetmek gibi kamu etik kültürüyle ve kurumsal kimlikle bağdaşmadığını, baro yöneticilerini hedef haline getirecek bu tehlikeli yönteme karşı barolarımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE Barolar Birliği