YARGI BASKI ARACINA DÖNÜŞTÜRÜLMEMELİ

4255

Aralarında İstanbul Bilgi üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Boğaziçi üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay’ın da bulunduğu 20 kişinin gözaltına alınmasını kaygıyla izliyoruz.

Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre yakalama ve gözaltı işlemleri ancak tutuklamanın şartları var ve fakat hâkim kararı almaya vakit yok ise verilebilir. Davet edildiğinde iradi olarak ifade vermeye geleceği besbelli olan kişiler yakalanmaz, gözaltına alınamaz.

Türk kamuoyu bu hukuki gerçeği FETö’nün tezgâhladığı kumpas soruşturmalar sırasında acı çekerek, zarar görerek öğrenmiştir. FETö ile son derece haklı bir mücadelenin yürütüldüğü bir dönemde hukuk dışı uygulamalar yapmak çok büyük bir çelişkidir. Ceza Muhakemesi Kanunu’na aykırı işlemler yargıyı bir baskı aracına dönüştürmektedir. TÜRKİYE’nin demokratik dünyadaki algısına ağır darbe vurmaktadır. Soruşturma ve kovuşturmalardaki her usule aykırılık, evrenselleşmiş hukuk kurallarına karşı her ihlal TÜRKİYE’yi dünya kamuoyunda anti demokratik bir ülke olarak göstererek, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerine destek arayan terör örgütlerine yaramaktadır.

Yargıya duyulan güveni de zedeleyen hatalar bir an önce telafi edilmeli, temel hak ve hürriyetlerin yargı eliyle ihlaline izin verilmemeli, uluslararası camiada TÜRKİYE’ye zarar verecek hukuk dışı tüm uygulamalar sona erdirilmelidir.

Kamuoyunun dikkatlerine saygıyla sunarız.

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı