YARGITAY ETİK, ŞEFFAFLIK VE GÜVEN PROJESİ

4436
A

Yargıtay Başkanlığının Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte yürüttüğü 'Yargıtay Etik Şeffaflık ve Güven Projesi''nin açılış sempozyumu Ankara'da gerçekleştirildi. Sempozyumda, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Av. Güneş Gürseler de bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Türkiye'deki tüm hukuk sorunlarının, sorunlu hukuk zihniyetinin uzantısından başka bir şey olmadığının altını çizen Gürseler, "Sorunlar sistemden önce aklın işleyişinde aranmalıdır. Yapılardan çok zihinler tartışılmalıdır. Kurumlardan ziyade düşüncenin geliştirilmesi gerekir. Zihinleri sahiden iyileştiren çözümlerin bulunması gerekir" dedi.

SİYASET KAVGASINI YARGI ÜZERİNDEN YAPIYOR

"Eksikli demokrasimizin parlamentoyu 'Hükümet Meclisi'ne dönüştürerek erkler ayrımını 'yürütme-yasama' ve yargıya indirmesinin en olumsuz sonucu; denetim işlevinin yargıya devri olmuştur" diyen Gürseler, "Asıl mekânında sorunlarını çözemeyen siyaset, çareyi yargıda arayınca siyasi tartışmalar yargı üzerinden yapılır olmuş, bu süreç yargıya siyasallaşma gölgesini düşürmüştür. Aslında siyasallaşan yargı değildir, siyaset kavgasını yargı üzerinden yapmaktadır. Bunu 'siyasetin yargısallaşması' olarak adlandırmak daha doğrudur" şeklinde konuştu.

HUKUK EĞİTİMİ GÖRMEZDEN GELİNİYOR

Gürseler aslında sorunun, demokratik olmamak, demokrasiyi özümseyememek ve erkler ayrımını işlevli kılmamak olduğunun altını çizdi. Yargının sorunlarına çözüm aranırken görmezden gelinenin ise hukuk eğitim ve öğretiminin yetersizlikleri ile bunun yargı mensuplarının; hakim, savcı ve avukatların niteliklerine etkileri olduğunu söyledi. Bağımsızlığın ancak bilgisizlikten ve keyfilikten arınmış, iyi eğitimli uygulayıcılar eliyle gerçekleşebileceğini vurgulayan Gürseler, "Vatandaşların başvurduklarında haklarının tanınacağı mahkemelerin varlığına inanıp güvenmeleri devlet olgusunu ayakta tutar. Bu güveni sağlayacak olanlar ise sadece nitelikli hukukçulardır. Adil yargılanma hakkı da ancak nitelikli yargılama ile hayatiyet kazanır. Nitelikli yargılamayı içermeyen bir sürecin sonunda adaletin gerçekleşmesini beklemek ne kadar gerçekçidir?" ifadelerini kullandı.

Av. Güneş Gürseler'in konuşmasının tamamı için tıklayınız