YARGITAY ETİK, ŞEFFAFLIK VE GÜVEN PROJESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2842

Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi kapsamında TÜRKİYE Barolar Birliği'nde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yargıtay etik ilkeleri ve yargıda şeffaflığa ilişkin İstanbul Bildirgesi çerçevesinde yargı yetkisinin güncel sorunlarının değerlendirildiği toplantıya, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa Saldırım, TBB Başkan Yardımcısı Av. ünsal Toker, Genel Sekreter Av. Sabiha Tekin, Yönetim Kurulu üyesi Av. Eyyüp Sabri çepik, proje sorumluları ve avukatlar katıldı.