Yasa Yapma Tekniği Uluslararası Sempozyumu

5207
A

Türkiye Barolar Birliği ve Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen, “Yasa Yapma Tekniği” konulu Uluslararası Sempozyum, 27-28 Mart tarihleri arasında, TBB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yasa yapma tekniğinin ayrıntılı şekilde ele alındığı geniş katılımlı sempozyum, TBB Başkan Yardımcı Av. Berra Besler ve Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Dr. Alparslan Altan’ın açılış konuşmaları ile başladı. Konuşmasında, “torba” kanun uygulamasını eleştiren TBB Başkan Yardımcısı Besler, “Torba kanun ile yapılan pek çok düzenleme ne yazık ki topluma yarar getirmemiştir” dedi. Besler şunları söyledi:

“Bir tasarı ya da teklifin "yasa" kimliğini kazanması Parlamento'da mümkündür. Bugün ise Parlamento sıklıkla “kuvvetler ayrılığı ilkesi”ne aykırı olarak yürütmenin etkisinde kalmakta ve yasalar adeta toplum yararına değil, kişi yararına ve çoğu zaman da yeni sorunlara yol açacak yöntemlerle çıkarılmaktadır.

Parlamenter sistemin bile tartışıldığı bu süreçte yasa yapma tekniğine tümüyle aykırı "torba " düzenlemelerin çıkartılması alışkanlık haline getirilmiş adeta bu düzenlemeler, oldubittiler için sığınılacak liman gibi görülmeye başlanmıştır.

Demokratik bir hukuk devletinde yasa yapma sürecine hiç benzemeyen bir yöntemle; kamuoyu bilgilendirilmeden, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ve eleştirileri dikkate alınmadan, diğer yasa maddeleriyle çelişkisi incelenmeden, imza koyduğumuz uluslararası sözleşmelere uygunluğu denetlenmeden, AB uyum sürecine aykırı olup olmadığına bakılmadan, Anayasaya uygunluğu ele alınmadan, TBMM komisyonlarında ve Genel Kurulunda, adeta muhalefetten kaçırılarak, gece yarıları oldubittilere getirilerek, toplum kutuplaştırılarak, ısrar, inat ve baskıyla yapılan düzenlemelerin yararını değil, aksine zararını görüyoruz.

Anayasa Referandumundan, 4 + 4 + 4 eğitim sistemine ve son olarak İç Güvenlik Paketi'ne kadar pek çok örnek ne yazık ki topluma yarar getirmemiştir.

Öte yandan demokratik hukuk devletine yürekten bağlı biz hukukçular da evrensel hukuk kurallarına, toplum yararına ve toplumsal barışa hizmet edecek yasaların çıkartılması konusunda ısrarlıyız ve bu ısrarımızdan vazgeçmeyeceğiz.

Bu yüzde, dün olduğu gibi bugün de demokrasi için hukuk devletini savunuyor, bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyor ve bu çalışmalardan biri olan bu sempozyumun da hukuk devleti ve demokrasi için yararlı olacağına inanıyoruz. Mücadelemiz hukuk devletini tüm kurum ve kurallarıyla yaşatana dek sürecektir.”

Sempozyumun ilk gününde, “Yasa Yapma Süreci” ve “Karşılaştırmalı Hukukta Yasa Yapım Tekniği” konu başlıklarında üç oturum gerçekleştirildi. İkinci gün, “Torba Yasa, Uyum Paketleri, Yargı Paketleri Bağlamında Türkiye’de Neler Oluyor?” başlıklı oturum ile devam etti. Sempozyum, TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gülcihan Türe’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen tartışma ve soru cevap bölümünün ardından açıklanan sonuç bildirgesi ile sona erdi.

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11

Fotoğraf 12

Fotoğraf 13

Fotoğraf 14

Fotoğraf 15

Fotoğraf 16

Fotoğraf 17

Fotoğraf 18

Fotoğraf 19

Fotoğraf 20

Fotoğraf 21

Fotoğraf 22

Fotoğraf 23

Fotoğraf 24

Fotoğraf 25

Fotoğraf 26

Fotoğraf 27

Fotoğraf 28

Fotoğraf 29

Fotoğraf 30

Fotoğraf 31

Fotoğraf 32

Fotoğraf 33

Fotoğraf 34

Fotoğraf 35

Fotoğraf 36

Fotoğraf 37

Fotoğraf 38

Fotoğraf 39

Fotoğraf 40

Fotoğraf 41

Fotoğraf 42

Fotoğraf 43

Fotoğraf 44

Fotoğraf 45

Fotoğraf 46

Fotoğraf 47

Fotoğraf 48