YASAL SÜRELERİN DOĞAL AFET NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA DURDURULMASI VE STAJYER AVUKATLARIN İDARİ İZİNLİ SAYILMASI TALEPLERİMİZ, TBMM VE ADALET BAKANLIĞI’NA İLETİLMİŞTİR

6593

TÜRKİYE’yi yasa boğan büyük deprem felaketi neredeyse doğu ve güneydoğu bölgelerini kapsamakla birlikte tüm ülkemizi derinden sarsmıştır. Bu durumdan, çoğu meslektaşımız da gerek özel hayatları gerek meslek hayatları bakımından büyük ölçüde etkilenmiştir. Depremin yaşandığı 10 il dışında birçok başka ildeki meslektaşlarımızın da bu illerde dosyaları bulunmaktadır. Civar illerde de deprem endişesi yakından hissedilmektedir.

TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından; hak düşürücü süreler ve zaman aşımı süreleri işlemeye devam ettiğinden meslektaşlarımızın görevlerine dair herhangi bir sorumluluğunun doğmaması ve yurttaşlarımızın adil yargılanma hakkının gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla; TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilere ve Adalet Bakanlığı’na deprem tehlikesinin sona ermesine kadar yasal sürelerin durdurulması için yazılı talepte bulunulmuştur.

Ayrıca, Adalet Bakanlığından yurt genelinde adliye stajı yapmakta olan avukat stajyerlerinin mücbir sebep kapsamında en az onbeş (15) gün idari izinli sayılmalarına dair tüm Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarına tavsiyede bulunulması ayrıca talep edilmiştir.

öte yandan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderilen yazı ile de deprem nedeniyle Kurul tarafından getirilen tedbirler ile alınması gerektiği değerlendirilen ek tedbirlerin tüm ülkede en az 15 gün süreyle uygulanmasının sağlanması hususunda istemde bulunulmuştur.

TBMM Başkanlığı’na gönderilen yazı
Adalet Bakanlığı’na gönderilen yazı
HSK’ya gönderilen yazı