Yaşasın 1 Mayıs

241

Hak ve hukuk mücadelesini büyük bir özveriyle sürdüren meslektaşlarımızın
ve tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız.

TÜRKİYE Barolar Birliği