Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI KONULU YUVARLAK MASA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

5143

Türkiye Barolar Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve alanında uzman akademisyen ve hukukçuların katılımıyla gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantıları, Türkiye'nin gündeminde yer alan konulara ışık tutmaya devam ediyor.

Son olarak, "Yeni Anayasa Tartışmaları - Gerçek Amaç Ne?" konulu yuvarlak masa toplantısı 23 Nisan 2016 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nde gerçekleştirildi.

TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun başkanlık ettiği toplantıya, TBMM Önceki Başkanı ve Milli Merkez Başkanı Hüsamettin Cindoruk, TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ergül, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erkal, Emekli Milletvekili Prof. Dr. Birgül Ayman Güler, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Milli Anayasa Hareketi'nden Hasan Korkmazcan, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Öksüz, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Sağlam, Emekli Milletvekili ve Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu, Devlet Eski bakanı ve Milli Merkez Ankara Temsilcisi Ufuk Söylemez, YÖK Eski Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, Adalet Eski Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Türkiye Barolar Birliği Başkan Başdanışmanı Av. Prof. Dr. Necdet Basa ve gazeteciler Orhan Bursalı, Mustafa Mutlu ve Müyesser Yıldız katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Feyzioğlu, "yeni anayasa" kavramı yerine "anayasa değişikliği" kavramının tercih edilmesi gerektiğini belirterek, "yeni anayasa" tabirinin rejim değişikliğine işaret ettiğini söyledi. Türkiye'nin anayasa değişikliğine ihtiyacı olduğunu belirten Feyzioğlu şöyle devam etti:

"İlk olarak HSYK'nın yapısı değiştirilmelidir. HSYK'yı hakimler ve savcılar kurulu olarak ikiye ayırıp ve yargıyı sadece tarafsız ve bağımsız değil aynı zamanda siyaset yapmasını da önleyecek bir yapıya kavuşturmalıyız. Ayrıca Türkiye'ye düşünce özgürlüğü ortamı da getirilmelidir. Yüzde 10 seçim barajı, bu Meclis'in gerçekten arkasında halk desteği olan bir anayasa yapmasına engeldir. Antidemokratik seçim barajı indirildikten sonra anayasa değişikliğinin kapsamı, daha sağlıklı bir ortamda tartışılabilir."

İki bölüm halinde gerçekleşen toplantıda önce akademisyen ve hukukçular konuyla ilgili görüş ve değerlendirmelerini paylaştı. Soru-cevap çeklinde geçen ikinci bölümde ise konuşmacılar, gazeteci katılımcıların sorularını yanıtladılar. Toplantıda, gündemdeki Anayasa değişikliğinin amacının Türkiye'yi daha özgür ve demokrat yapmak olmadığı, aksine rejime yönelik ciddi bir tehdit barındırdığı; konunun federasyon, özerklik, başkanlık sistemi tartışmaları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği konuşmacılar tarafından sıkılıkla dile getirildi.

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11

Fotoğraf 12

Fotoğraf 13

Fotoğraf 14

Fotoğraf 15

Fotoğraf 16

Fotoğraf 17

Fotoğraf 18

Fotoğraf 19

Fotoğraf 20

Fotoğraf 21

Fotoğraf 22

Fotoğraf 23

Fotoğraf 24

Fotoğraf 25