"Yeni Anayasa ve Yargı" Konulu Çalıştayda, TBB Genel Sekreteri Küçük’ten "Bağımsız Yargı Hakkı" Vurgusu

1138

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu tarafından düzenlenen "Yeni Anayasa ve Yargı" konulu çalıştaya TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) adına, Genel Sekreter Av. Veli Küçük katıldı.

çankaya Köşkü’nde yapılan çalıştay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum’un konuşmalarıyla açıldı.

Toplantıda TBB’nin konuya ilişkin görüşlerini dile getiren Birlik Genel Sekreteri Küçük, yargı bağımsızlığının hayata geçmesi için Anayasa’da yer alması gereken unsurları dile getirdi. Küçük, özetle şu konulara dikkat çekti:

• Yargı Bağımsızlığı kavramının “bağımsız yargı hakkı” olarak somutlaştırılması veya bir yurttaş hakkı olarak tanımlanması.
• Mahkemelerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını anayasal güvenceye kavuşturacak düzenlemelere (atanma şekli, görev süreleri, dış baskılara karşı güvence, bağımsız görünüm) yer verilmesi.
• Mahkemelerin bağımsız ve tarafsızlığının, uyuşmazlık çözüm yerleri ve buralarda görev alan uygulayıcılar bakımından da geçerli olması.
• Masumiyet karinesine, lekelenmeye hakkına, makul sürede yargılanma hakkına, gerekçeli karar hakkına, olağan ve olağanüstü kanun yolları imkanlarına Anayasal düzeyde yer verilmesi.
• Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üzerinden yürütmenin etkisinin kaldırılması, Adalet Bakanı veya yardımcısı veya müsteşarının Kurul’da oy hakkı olmaması.
• HSK kararlarına karşı yargı yolunun açılması.
• Bağımsız savunmanın temsilcisi avukatların, yargının kurucu unsurları arasında sayılması.
• “Avukatlık ve savunma dokunulmazlığı”na ilişkin olarak hakimlik ve savcılık teminatına benzer bir düzenlemeye yer verilmesi.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle