YENİ BİR HELP EĞİTİMİ MESLEKTAŞLARIMIZA SUNULMUŞTUR

5846

TÜRKİYE Barolar Birliği’nin ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Ortak Projesi olan Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi kapsamında yer alan online HELP kurslarından beşincsini değerli meslektaşlarımızın erişimine açmaktayız.

“Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddet”, “Mülkiyet Hakkı”, “Kişisel Verilerin Korunması” ve “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Sunulan Başvurularda Kabul Edilebilirlik ölçütleri” konulu online HELP eğitimlerinin ardından, “ögürlük ve Güvenlik Hakkı”  konulu kursu da Türkçe tercümesi ve Türk Hukuku’na uyumlaştırılması ile meslektaşlarımızın kullanımına sunuyoruz.

Bu eğitim modülüyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesinde düzenlenen “özgürlük ve Güvenlik Hakkı” konsuunda meslektaşların hem Anayasa Mahkemesine ve AİHM’ne yapacakları başvurular açısından bilgi sahibi olmaları ve daha da önemli olarak günlük uygulama içinde bu hakkın uygulanmasının sağlanması için gerekli bilgisel donanıma sahip olmaları amaçlanmıştır. Bu kapsamda söz konusu kurs sadece Türkçe’ye çevrilmemiş; kurs içeriğine TÜRKİYE uygulaması açısından özel önem arzeden konularda ek bilgiler, referans kaynaklar ve ilgili içtihat da eklenmiştir.

Programı başarı ile tamamlayan katılımcılara sistem tarafından “Katılım Belgesi” (Statement of Accomplishment) verilmektedir.

PROGRAMA NASIL GİRİLİYOR?

  1. Sisteme, http://help.elearning.ext.coe.int adresinden giriş yapabilirsiniz. Sayfanın en altında dil seçeneği bulunmaktadır. Buradan “Türkçe” seçeneğini seçtiğinizde sayfayı Türkçe olarak görebilirsiniz.
  2. Daha önce bir HELP kursuna giriş yapmış olanlar yine aynı hesaplarından HELP anasayfasına bağlanabilecek ve “Right to Liberty and Security” “Türkçe” seçeneğini seçerek programı online takip edebilecektir.
  3. Daha önce HELP Kursları için hesap almamış olan meslektaşlarımız ise kursu online izleyebilmek için sisteme kaydolarak programı takip edebilecektir. Bunun için, http://help.elearning.ext.coe.int adresinden sağ üst köşede bulunan buton aracılığı ile yeni bir hesap oluşturulması gerekmektedir.


BAŞARILI OLANLARA KATILIM BELGESİ

Online platformdaki bu eğitimden dileyen herkes ücretsiz olarak yararlanabilecektir. Eğitimlerin sonunda katılımcılara uygulanacak test ve eğitimin tüm aşamalarını tamamlamış olmak şartı ile katılımcı adına Avrupa Konseyi’nce online olarak katılım belgesi düzenlenecektir.

Meslektaşlarımızın bilgisine saygıyla sunarız.