Yeni Gelişmeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Uluslararası Kongresi

5685
A

Türkiye’den ve uluslararası alandan pek çok akademisyen ve hukukçunun katıldığı “Yeni Gelişmeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Uluslararası Kongresi”, 6-8 Mayıs 2015 tarihleri arasında Türkiye Barolar Birliği’nde gerçekleştirildi.

Türkiye Barolar Birliği, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Friedrich-Alexander Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen geniş katılımlı kongreye, Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Fransa ve Amerika’dan akademisyenler ile çok sayıda hukukçu katıldı.

Kongrenin açış konuşmasını TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlar Özel ve Friedrich-Alexander Üniversitesi Erlangen-Nürnberg Türk Hukuku Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Mathias Rohe yaptı.

SADECE HUKUK KONUŞMAYACAĞIZ

İş kazalarının Türkiye’nin kanayan bir yarası olduğunu söyleyen Feyzioğlu, “Bu toplantı, sosyal devletin hukuk eliyle nasıl yerleştirileceğinin toplantısı. Sadece hukuk konuşmayacağız, bu kavramların arkasında Soma’da eşini kaybeden kadınlar, oğlunu kaybeden analar, kardeşini kaybeden bacılar var; Elmadere’de, Kınık’ta kaybettiğimiz canlar var, bir asansörün içinde çığlık çığlığa ölenler ve artık her gün gazete sayfalarının küçücük bir köşesinde haber olmuş iş kazası kurbanı şehitlerimiz var. Bugün bu toplantıdan çıkacak sonuçlar belki de kaybettiğimiz tüm canların yaşam haklarını onlara teslim edecek” diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlar Özel de, bedensel zararların tazminine ilişkin Türk Borçlar Kanunu’na yeni getirilen 55’inci madde ile ilgili bilgi vererek, kanun maddesinin uygulaması ile ilgili ortaya çıkacak sorunların kongrede ele alınacağını söyledi.

Prof. Dr. Mathias Rohe ise Friedrich-Alexander Üniversitesi ve çalışmaları ile ilgili bilgi vererek Türk-Alman işbirliğinin artırılmasına yönelik dileklerini iletti.
Konuşmalarının ardından, oturum başkanlığını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Onar’ın yaptığı açış oturumuna geçildi. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Eren, Türk hukukunda bedensel zararlar konusunda bir tebliğ sunarken Pennsylvania Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. John P. Culhane da, Anglo-Sakson hukukunda bedensel zararlar konusunu ele aldı.

Üç gün boyunca devam eden kongrede, bedensel zararların tazmin esasları borçlar hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, idare hukuku, tüketici hukuku ve yargılama hukuku yönünden incelenirken, konu aynı zamanda yargı kararları çerçevesinde de değerlendirildi. Kongrede ayrıca; doğal afetler nedeniyle oluşan bedensel zararlarda sorumluluk, tıbbi müdahale nedeniyle bedensel zararların tazmini, maden kazalarının nedenleri, iş güvenliği önlemleri, ölüm halinde yakınların manevi tazminat talebi, insan kaynakları bağlamında iş sağlığı ve güvenliğinin yeri gibi pek çok konuda tebliğ sunuldu. Fransa, Almanya ve ABD’den katılımcıların, konuyu kendi hukuk nosyonları çerçevesine değerlendirdiği kongrenin son oturumunda ise, farklı hukuk disiplinleri bakımından bedensel zararların hesap yöntemleri incelendi.

Kongrenin sonunda katılımcılara sertifikaları, TBB Başkan Başdanışmanı Av. Prof. Dr. Necdet Basa ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlar Özel tarafından verildi.

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11

Fotoğraf 12

Fotoğraf 13

Fotoğraf 14

Fotoğraf 15

Fotoğraf 16

Fotoğraf 17

Fotoğraf 18

Fotoğraf 19

Fotoğraf 20

Fotoğraf 21

Fotoğraf 22

Fotoğraf 23

Fotoğraf 24

Fotoğraf 25

Fotoğraf 26

Fotoğraf 27

Fotoğraf 28

Fotoğraf 29

Fotoğraf 30

Fotoğraf 31

Fotoğraf 32

Fotoğraf 33

Fotoğraf 34

Fotoğraf 35

Fotoğraf 36

Fotoğraf 37

Fotoğraf 38

Fotoğraf 39

Fotoğraf 40

Fotoğraf 41

Fotoğraf 42

Fotoğraf 43

Fotoğraf 44