YENİ HSK'DAN HAKİM GÜVENCESİNİ, MAHKEMELERİN TARAFSIZLIĞINI VE BAĞIMSIZLIĞINI SAĞLAMASINI BEKLİYORUZ

7043
A

Son dönemde yaşanan bazı gelişmeler, yargının bağımsız ve tarafsız kimliğinden hızla uzaklaştığı kaygısına neden olmaktadır. Bu kapsamda, hakim ve savcı adaylarının mesleğe kabullerindeki puan barajının kaldırılmış olması son derece sakıncalı olmuştur. Maalesef, hakim ve savcı adaylarının mülakatının, sınav öncesinden belirlenen kişilerin mesleğe kabulünün formalitesi haline geldiği düşüncesi toplumda yaygınlaşmaktadır. Bu kaygıların giderilmesi isteniyorsa, ilk yapılması gereken, yazılı sınav için puan barajının yeniden getirilmesidir. Mülakatların ise kamera önünde yapılarak kayıt altına alınması, bu konudaki haklı kuşkuları gidermenin ilk adımı olarak düşünülmelidir.

Görevdeki hakim ve savcıların terfi işlemleri liyakat esasına göre yapılır ve objektif ölçütlere bağlanırsa, yargıya güven yeniden sağlanabilir.

Beklentilere uygun karar oluşturmadığı düşünülen hakimlerin ve mahkeme heyetlerinin görevden alınması uygulamasından vazgeçilmesi, yargıya güvenin yeniden sağlanmasının ön koşuludur.

Ne yazık ki bu beklenti hususunda bizleri ülkemiz adına endişelendiren hukuk ihlallerine her gün bir yenisi eklenmektedir. Bu çerçevede Yargıçlar Sendikası'nın kurumsal kişiliğinin hedef alındığı algısına yol açacak şekilde adı geçen sivil toplum örgütünün başkanının görev yerinin, sendika merkezine uzak bir şehirle değiştirilmesi de yakınmalarımızı teyit eder mahiyettedir.

Yeni HSK'dan beklentimiz, hakim güvencesini, mahkemelerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlaması, liyakat esasını benimsemesidir. Vatandaşlarımızın yargıya güvenmeleri ve adaletin mülkün temeli olması ancak bu şekilde sağlanabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ