Yeni Kanunlar Tanıtım Toplantıları

3079
A

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 3-4 Şubat 2011 ve 11 sayılı kararı doğrultusunda  ve Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Talay Şenol'un koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Toplantıları çerçevesinde 1 Şubat 2011 – 1 Ekim 2011 tarihleri arasında toplam 27 toplantı düzenlenmiştir. 27 toplantının 12’si Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 15’i Türk Borçlar Kanunu Hususlarında düzenlenmiştir.

1. Faaliyet Gerçekleştirilen İller ve Katılım Sayıları

Tanıtım toplantıları projesi çerçevesinde 1 Ekim 2011 tarihi itibariyle 24 ilde etkinlik düzenlenmiş olup Çanakkale, Mersin ve Bursa’da ikişer etkinlik düzenlenmiştir. Faaliyetler kapsamında katılımcılardan imza alınmış olup söz konusu imzalar doğrultusunda toplam 4.464 Avukat ve Hâkimin toplantılara katıldığı görülmektedir.

1.1. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanıtım Toplantıları

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanıtım Toplantıları çerçevesinde gerçekleştirilen 12 toplantıya 2.598 kişi katılmış olup katılımların illere göre dağılımı ve illerin avukat sayılarına göre katılım yüzdeleri Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tarih

İl

Kayıtlı Avukat

Katılım

Katılım Oranı (%)

19.03.2011

Mersin

1258

425

33,78

01.04.2011

Çanakkale

280

137

48,93

29.04.2011

Mardin

157

43

27,39

28.05.2011

Edirne

259

102

39,38

18.06.2011

Sinop

64

34

53,13

18.06.2011

Samsun

685

60

8,76

25.06.2011

Kars

106

50

47,17

02.07.2011

Antalya

2375

506

21,31

09.07.2011

Bursa

1836

215

11,71

16.07.2011

Hatay

722

176

24,38

24.09.2011

Malatya

383

200

52,21

24.09.2011

Konya

1500

650

43,33

Toplam

12 İl

9625

2598

26,99

(TABLO 1)

Bu bağlamda Hukuk Muhakemeleri Kanunu tanıtımlarında 6 aylık süre içerisinde 9.625 avukata hitap edilmiş ve yüzde 26,99 oranında katılım sağlanarak 2.598 kişinin etkinliklerden faydalanması sağlanmıştır.

1.2. Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Toplantıları

Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Toplantıları çerçevesinde gerçekleştirilen 15 toplantıya 1.866 kişi katılmış olup katılımların illere göre dağılımı aşağıda Tablo 2 de görüldüğü gibidir.

Tarih

İl

Kayıtlı Avukat

Katılım

Katılım Oranı (%)

19.02.2011

Çankırı

63

184

292,06

26.02.2011

Aydın

784

206

26,28

26.03.2011

Balıkesir

749

102

13,62

16.04.2011

Mersin

1258

261

20,75

30.04.2011

Bursa

1836

219

11,93

22.05.2011

Nevşehir

149

74

49,66

28.05.2011

Isparta

244

75

30,74

18.06.2011

Kocaeli

874

120

13,73

02.07.2011

Erzurum

281

127

45,20

09.07.2011

Kastamonu

144

40

27,78

16.07.2011

Urfa

418

75

17,94

30.07.2011

Bartın

61

41

67,21

10.09.2011

Çanakkale

280

120

42,85

24.09.2011

Niğde

101

150

148,51

01.10.2011

Siirt

37

72

194,59

Toplam

15 İl

7.279

1.866

25,63

(TABLO 2)

Bu bağlamda Türk Borçlar Kanunu tanıtımlarında 6 aylık süre içerisinde 7.279 avukata hitap edilmiş ve yüzde 25,63 oranında katılım sağlanarak 1.866 kişinin etkinliklerden faydalanması sağlanmıştır.

2. Panelistlere İlişkin Değerlendirmeler:

2.1. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanıtım Toplantılarına Katılımlar

Prof. Dr. Yaşar Hakan Pekcanıtez; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Komisyonu Başkanı,
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Mersin, Çanakkale, Mardin, Sinop, Kars, Antalya, Hatay
   
Prof. Dr. Süha Tanrıver; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Komisyonu Üyesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Mersin, Çanakkale, Mardin, Edirne, Kars, Hatay, Malatya
   
Prof. Dr. Oğuz Atalay; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Komisyonu Üyesi, Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Mersin, Çanakkale, Samsun, Hatay
   
Prof. Dr. Muhammet Özekes; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Komisyonu Üyesi, Gediz
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Edirne, Bursa
   
Prof. Dr. Ömer Ulukapı; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Komisyonu Üyesi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Konya
   
Doç. Dr. Murat Atalı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Komisyonu Üyesi, Bilkent
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Edirne, Samsun, Bursa
   
Doç. Dr. Güray Erdönmez; Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Sinop, Antalya
   
Doç. Dr. İbrahim Ercan; Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Konya
   
Doç. Dr. Recep Akcan; Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Konya
   
Doç. Dr. Ahmet Başözen; Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Malatya


    1. Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Toplantılarına Katılımlar
Prof. Dr. Nevzat Koç; Türk Borçlar Kanunu Komisyonu Başkanı, Medipol Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Çankırı, Aydın, Balıkesir, Bursa, Isparta, Kocaeli, Erzurum,Kastamonu, Şanlıurfa, Bartın, Çanakkale, Niğde, Siirt
   
Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu; Türk Borçlar Kanunu Komisyonu Üyesi, İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Balıkesir, Mersin, Kocaeli, Erzurum, Kastamonu, Urfa, Bartın, Çanakkale
   
Prof. Dr. Cevdet Yavuz; Türk Borçlar Kanunu Komisyonu Üyesi, Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Aydın, Balıkesir, Mersin, Nevşehir, Isparta, Kocaeli, Erzurum, Çanakkale
   
Prof. Dr. Turgut Öz; Türk Borçlar Kanunu Komisyonu Üyesi, Galatasaray Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Çankırı, Kocaeli
   
Prof. Dr. Gökhan Antalya; Türk Borçlar Kanunu Komisyonu Üyesi, Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Çankırı, Aydın, Mersin, Bursa, Nevşehir, Isparta, Kocaeli,
Erzurum, Kastamonu
   
Prof. Dr. Atilla Altop; Türk Borçlar Kanunu Komisyonu Üyesi, Kültür Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Isparta
   
Yrd. Doç. Dr. Mürsel Başgül; Türk Borçlar Kanunu Komisyonu Üyesi, Başkent Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Çankırı, Aydın, Balıkesir, Mersin, Nevşehir, Bursa, Şanlıurfa, Bartın, Çanakkale, Niğde, Siirt
   
Av. Talay Şenol; Türk Borçlar Kanunu Komisyonu Üyesi, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı
Katıldığı İller: Çankırı, Aydın, Balıkesir, Mersin, Nevşehir, Isparta, Kastamonu, Bartın, Çanakkale, Niğde, Siirt

 

3. Düzenlenecek Toplantılar

Tarih

İl

Konu

Panelist

12.11.2011

Siirt

HMK

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ

19.11.2011

Kahramanmaraş

TBK

Prof. Dr. Nevzat KOÇ

19.11.2011

Kahramanmaraş

TBK

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ

19.11.2011

Kahramanmaraş

TBK

Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU

19.11.2011

Kahramanmaraş

TBK

Yrd. Doç. Dr. Mürsel BAŞGÜL

19.11.2011

Kahramanmaraş

TBK

Av. Talay ŞENOL

26.11.2011

Eskişehir

TBK

Prof. Dr. Nevzat KOÇ

26.11.2011

Eskişehir

TBK

Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU

26.11.2011

Eskişehir

TBK

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ

26.11.2011

Eskişehir

TBK

Yrd. Doç. Dr. Mürsel BAŞGÜL

26.11.2011

Eskişehir

TBK

Av. Talay ŞENOL

03.12.2011

Kütahya

TBK

Prof. Dr. Nevzat KOÇ

03.12.2011

Kütahya

TBK

Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU

03.12.2011

Kütahya

TBK

Yrd. Doç. Dr. Mürsel BAŞGÜL

03.12.2011

Kütahya

TBK

Av. Talay ŞENOL

16.12.2011

Konya

TBK

Prof. Dr. Nevzat KOÇ

16.12.2011

Konya

TBK

Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU

16.12.2011

Konya

TBK

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ

16.12.2011

Konya

TBK

Yrd. Doç. Dr. Mürsel BAŞGÜL

16.12.2011

Konya

TBK

Av. Talay ŞENOL

24.12.2011

Erzincan

TBK

Prof. Dr. Nevzat KOÇ

24.12.2011

Erzincan

TBK

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ

24.12.2011

Erzincan

TBK

Yrd. Doç. Dr. Mürsel BAŞGÜL

24.12.2011

Erzincan

TBK

Av. Talay ŞENOL