Yeni Kanunlar Tanıtım Toplantıları

4574
A

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 3-4 Şubat 2011 ve 11 sayılı kararı doğrultusunda düzenlenmekte olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Toplantıları çerçevesinde 1 Şubat 2011 – 1 Haziran 2012 tarihleri arasında toplam 40 toplantı düzenlenmiştir. 40 toplantının 17’si Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 23’ü Türk Borçlar Kanunu hususlarında düzenlenmiştir.

1. Faaliyet Gerçekleştirilen İller ve Katılım Sayıları

Tanıtım toplantıları projesi çerçevesinde 1 Haziran 2012 tarihi itibariyle 33 ilde etkinlik düzenlenmiş olup Çanakkale, Mersin, Şanlıurfa, Hatay, Konya, Erzincan ve Bursa’da ikişer etkinlik düzenlenmiştir. Faaliyetler kapsamında katılımcılardan imza alınmış olup söz konusu imzalar doğrultusunda toplam 6210 Avukat ve Hâkimin toplantılara katıldığı görülmektedir.

1.1. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanıtım Toplantıları

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanıtım Toplantıları çerçevesinde gerçekleştirilen 17 toplantıya 3252 kişi katılmış olup katılımların illere göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tarih İl Katılım
19.03.2011 Mersin 425
01.04.2011 Çanakkale 137
29.04.2011 Mardin 43
28.05.2011 Edirne 102
18.06.2011 Sinop 34
18.06.2011 Samsun 60
25.06.2011 Kars 50
02.07.2011 Antalya 506
09.07.2011 Bursa 215
16.07.2011 Hatay 176
24.09.2011 Malatya 200
24.09.2011 Konya 650
10.12.2011 Kırıkkale 316
24.12.2011 Yozgat 84
08.01.2011 Zonguldak 121
24.03.2012 Erzincan 55
28.04.2012 Şanlıurfa 78
Toplam 17 İl 3252

(TABLO 1)

1.2. Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Toplantıları

Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Toplantıları çerçevesinde gerçekleştirilen 23 toplantıya 1.866 kişi katılmış olup katılımların illere göre dağılımı Tablo 2 de görüldüğü gibidir.

Tarih İl Katılım
19.02.2011 Çankırı 184
26.02.2011 Aydın 206
26.03.2011 Balıkesir 102
16.04.2011 Mersin 261
30.04.2011 Bursa 219
22.05.2011 Nevşehir 74
28.05.2011 Isparta 75
18.06.2011 Kocaeli 120
02.07.2011 Erzurum 127
09.07.2011 Kastamonu 40
16.07.2011 Urfa 75
30.07.2011 Bartın 41
10.09.2011 Çanakkale 120
24.09.2011 Niğde 150
01.10.2011 Siirt 72
08.10.2011 Hatay 182
26.11.2011 Eskişehir 163
03.12.2011 Kütahya 114
16.12.2011 Konya 211
24.12.2011 Erzincan 145
24.03.2012 Diyarbakır 76
31.03.2012 Karaman 59
12.05.2012 Trabzon 142
Toplam 23 İl 2958

(TABLO 2)

2. Panelistlere İlişkin Değerlendirmeler:

2.1. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanıtım Toplantılarına Katılımlar

Prof. Dr. Yaşar Hakan Pekcanıtez; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Komisyonu Başkanı,
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Mersin, Çanakkale, Mardin, Sinop, Kars, Antalya, Hatay, Erzincan
   
Prof. Dr. Süha Tanrıver; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Komisyonu Üyesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Mersin, Çanakkale, Mardin, Edirne, Kars, Hatay, Malatya, Kırıkkale, Yozgat, Zonguldak, Şanlıurfa
   
Prof. Dr. Oğuz Atalay; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Komisyonu Üyesi, Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Mersin, Çanakkale, Samsun, Hatay
   
Prof. Dr. Muhammet Özekes; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Komisyonu Üyesi, Gediz
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Edirne, Bursa
   
Prof. Dr. Ömer Ulukapı; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Komisyonu Üyesi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Konya
   
Doç. Dr. Murat Atalı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Komisyonu Üyesi, Bilkent
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Edirne, Samsun, Bursa
   
Doç. Dr. Güray Erdönmez; Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Sinop, Antalya
   
Doç. Dr. İbrahim Ercan; Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Konya
   
Doç. Dr. Recep Akcan; Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Konya
   
Doç. Dr. Ahmet Başözen; Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Malatya, Kırıkkale, Yozgat, Zonguldak, Şanlıurfa


    1. Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Toplantılarına Katılımlar
Prof. Dr. Nevzat Koç; Türk Borçlar Kanunu Komisyonu Başkanı, Medipol Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Çankırı, Aydın, Balıkesir, Bursa, Isparta, Kocaeli, Erzurum
Kastamonu, Şanlıurfa, Bartın, Çanakkale, Niğde, Siirt, Hatay, Eskişehir, Kütahya, Konya, Erzincan, Diyarbakır, Karaman, Trabzon
   
Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu; Türk Borçlar Kanunu Komisyonu Üyesi, İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Balıkesir, Mersin, Kocaeli, Erzurum, Kastamonu, Urfa, Bartın, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Konya, Erzincan, Karaman
   
Prof. Dr. Cevdet Yavuz; Türk Borçlar Kanunu Komisyonu Üyesi, Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Aydın, Balıkesir, Mersin, Nevşehir, Isparta, Kocaeli, Erzurum, Çanakkale, Hatay, Konya, Erzincan, Diyarbakır, Karaman, Trabzon
   
Prof. Dr. Turgut Öz; Türk Borçlar Kanunu Komisyonu Üyesi, Galatasaray Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Çankırı, Kocaeli
   
Prof. Dr. Gökhan Antalya; Türk Borçlar Kanunu Komisyonu Üyesi, Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Çankırı, Aydın, Mersin, Bursa, Nevşehir, Isparta, Kocaeli,
Erzurum, Kastamonu
   
Prof. Dr. Atilla Altop; Türk Borçlar Kanunu Komisyonu Üyesi, Kültür Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Isparta
   
Yrd. Doç. Dr. Mürsel Başgül; Türk Borçlar Kanunu Komisyonu Üyesi, Başkent Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Katıldığı İller: Çankırı, Aydın, Balıkesir, Mersin, Nevşehir, Bursa, Şanlıurfa, Bartın, Çanakkale, Niğde, Siirt, Hatay, Eskişehir, Kütahya, Konya, Erzincan, Diyarbakır, Karaman, Trabzon
   
Av. Talay Şenol; Türk Borçlar Kanunu Komisyonu Üyesi, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı
Katıldığı İller: Çankırı, Aydın, Balıkesir, Mersin, Nevşehir, Isparta, Kastamonu, Bartın, Çanakkale, Niğde, Siirt, Hatay, Eskişehir, Kütahya, Konya, Diyarbakır, Karaman

 

3. Katılımcıların Yönelimlerine

Birliğimiz tarafından TBK ve HMK tanıtımları kapsamlarında düzenlenen toplantılarda avukatların yenilenen kanunlar hakkındaki değerlendirmelerinin alınabilmesi amacı ile değerlendirme formları dağıtılmış ve toplam 1700 kişi bu formları doldurarak tarafımıza iletmiştir. Söz konusu formlar teker teker incelenerek meslektaşlarımızın yönelimleri belirlenmeye çalışılmıştır.

3.1. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Toplantıları Kapsamında Elde Edilen Veriler

Toplantılara katılan avukatların 885’i kendilerine dağıtılan değerlendirme formlarını doldurarak Birliğimize iletmişlerdir. Bu bağlamda HMK tanıtım toplantılarına katılan avukatların mesleki kıdeme göre dağılımları aşağıda yer almaktadır. (Grafik I)


GRAFİK I
Mesleki Kıdeme Göre Katılım Oranları

HMK ile ilgili olarak avukatlara yöneltilen sorulardan ilki kanunun dilinde gerçekleştirilen yenileştirme çabalarının meslektaşlarımız tarafından ne boyutta yeterli bulunduğunu ölçme amacı ile sorulan “Hukuk Muhakemeleri Kanununun dilinde gerçekleştirilen sadeleştirmelerin ve güncelleştirmelerin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusudur. (Tablo II)


GRAFİK II

“Hukuk Muhakemeleri Kanununun Dilinde Gerçekleştirilen Sadeleştirmelerin ve Güncelleştirmelerin Yeterli Olduğunu Düşünüyor Musunuz?”

Elde edilen veriler ışığında kanunun dilinde gerçekleştirilen sadeleştirme ve güncelleştirmenin avukatların %86 sı tarafından yeterli bulunduğu görülmektedir. Ancak kanunun yürürlüğe giriş tarihi itibariyle avukatların konuya bakış açısında bir değişim olduğu görülmektedir.

Aşağıda yer alan Grafik III ve Grafik IV’ ten de anlaşılacağı üzere kanunun yürürlülüğe giriş tarihinden sonra gerçekleştirilen tanıtım toplantılarında avukatların % 24’ü kanunun dilinde gerçekleştirilen sadeleştirme ve güncelleştirmelerin yetersiz olduğu yönünde görüş bildirmiş %2’si ise bu konuda kararsız kalmıştır. Söz konusu oranlar kanunun yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenen toplantılarda elde edilen verilerin tam olarak 2 katı durumundadır.


GRAFİK III
Soruya kanunun yürürlüğe giriş tarihinden önce verilen cevapların oranları


GRAFİK IV
Soruya kanunun yürürlüğe giriş tarihinden sonra verilen cevapların oranları

Hukuk Muhakemeleri Kanunu tanıtım toplantıları değerlendirme formlarında avukatlara yöneltilen sorulardan ikincisi ise “Hukuk Muhakemeleri Kanun’unun getirdiği yeni kurumların mevzuat ve uygulama açısından yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?” dur.

Tüm veriler değerlendirildiğinde söz konusu soruya avukatların %54’ünün evet %40’ının hayır cevabını verdiği ve %6’sının kararsız kaldığı görülmüştür.


GRAFİK V
“Hukuk Muhakemeleri Kanun’unun Getirdiği Yeni Kurumların Mevzuat ve Uygulama Açısından Yeterli Olduğunu Düşünüyor musunuz?”

Yürürlülük tarihi açısından bu soruya verilen cevapların incelenmesi durumunda ise aşağıda yer alan VI ve VII sayılı tablolarda da görüleceği gibi soruya verilen hayır cevabı oranı %68 gibi önemli bir orana ulaşmaktadır.


GRAFİK VI

Soruya kanunun yürürlüğe giriş tarihinden önce verilen cevapların oranları


GRAFİK VII

Soruya kanunun yürürlüğe giriş tarihinden sonra verilen cevapların oranları

Bu bağlamda avukatların Hukuk Muhakemeleri Kanununa bakış açılarının kanunun yürürlüğe girişi ile birlikte önemli ölçüde değiştiği söylenebilir.

IV. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Toplantılara katılan avukatların 815’i kendilerine dağıtılan değerlendirme formlarını doldurarak Birliğimize iletmişlerdir. Bu bağlamda TBK tanıtım toplantılarına katılan avukatların mesleki kıdeme göre dağılımları aşağıda yer almaktadır. (Grafik IIX)


GRAFİK IIX
Mesleki Kıdeme Göre Katılım Oranları

TBK ile ilgili olarak avukatlara yöneltilen sorulardan ilki “Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun dilinin yürürlükteki Borçlar Kanunu’na nazaran daha anlaşılır olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusudur. (Grafik IX)


GRAFİK IX

“Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun dilinin yürürlükteki Borçlar Kanunu’na nazaran daha anlaşılır olduğunu düşünüyor musunuz?”

Yukarıda yer alan grafikte de görüldüğü gibi, avukatların %90’ı gibi büyük bir oranı yeni TBK’nın eskisine göre daha anlaşılır olduğunu düşünmektedir.

TBK kapsamında avukatlara yöneltilen bir diğer soru ise “Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Yeni Kurumların Mevzuat ve Uygulama Açısından Yeterli ve Gerekli Oluğunu Düşünüyor musunuz?” sorusuna verilen cevapların oranları aşağıda (Grafik X) yer almaktadır.


GRAFİK X

Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Yeni Kurumların Mevzuat ve Uygulama Açısından Yeterli ve Gerekli Oluğunu Düşünüyor musunuz?

Gerçekleştirilen toplantılar süresince özellikle banka avukatları tarafından genel işlem koşulları ve kefalete ilişkin hükümlere yönelik eleştirilerde bulunulduğu ancak diğer avukatların büyük bir bölümünün bu hükümleri olumlu karşıladığı görülmüştür.