Yeniden düzenlenen Yargıtay daireleri arasındaki iş bölümü

3941

Yargıtay’ın bazı hukuk ve ceza dairelerinin kapatılmasına, iş bölümünün yeniden düzenlenmesine ilişkin Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun geçmiş kararları uyarınca kapatma ve iş devirleri sonucunda 23.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı iş bölümü kararında meydana gelen değişikliklerin Resmi Gazete’de çeşitli tarihlerde yayımlanmış olması ve toplu halde, kolay ulaşılır ve tereddüte meydan vermeyecek bir şekilde Yargıtay Daireleri arasındaki iş bölümünün son haliyle yeniden yayımlanmasına ihtiyaç duyulduğu anlaşıldığından; yeniden düzenlenen iş bölümü kararı 09.07.2021 tarih, 31536 saylı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

Ek - Resmi gazete linki