YERLERDE SÜRÜKLENEN YALNIZCA MESLEKTAŞLARIMIZ DEĞİL ADALETTİR

12531
A
BASIN AÇIKLAMASI

YERLERDE SÜRÜKLENEN
YALNIZCA MESLEKTAŞLARIMIZ DEĞİL ADALETTİR


Dün, 11 Haziran 2013 tarihinde İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’nde 50’ye yakın meslektaşımız çevik kuvvet ve özel güvenlik görevlileri tarafından yerlerde sürüklenerek, üstleri başları parçalanarak, darp edilerek, elleri kelepçelenerek dışarı çıkarılmış, otobüslere doldurulup Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştür.

Meslektaşlarımız, Gezi Parkı olaylarında polisin uyguladığı şiddeti protesto ettikleri ve bu şiddetin sorumluları hakkında savcıları göreve çağırdıkları sırada, kendileri şiddet mağduru olmuşlardır.

Yargının kurucu unsuru olan avukatlar yerde sürüklenirken müdahale etmeye çalışan pek çok meslektaşımız da şiddetten nasibini almış ve onlar hakkında da yakalama işlemi uygulanmıştır.

Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre; yakalama işlemi ancak tutuklamanın şartları var ise uygulanabilir. Somut olayda, kaçma veya delilleri karartma ihtimali bulunmayan, kimlikleri rahatlıkla tespit edilebilecek, üstelik hukuk devletini ve insan haklarını korumaktan başka gayesi olmayan meslektaşlarımızın yakalanmasına dair emrin hukuka aykırı olduğu kuşkusuzdur. Esasen, Çağlayan Adliyesi’nde yerlerde sürüklenen avukatlar değil, adalettir ve avukatların temsil ettiği yurttaşlardır.

Türkiye Barolar Birliği olarak, Gezi Parkı gösterilerinde pek çok şehirde polis tarafından uygulanan şiddetin sorumluları hakkında gerekli adli ve idari soruşturmaların açılmasının takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyurmuştuk.

Bugün geldiğimiz noktada bir kez daha savunmayı savunmak zorunda bırakılmış bulunuyoruz.

Avukatlara yönelik baskı ve şiddetin sorumluları hakkında da gereğini yapacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.

Saygılarımızla.
 
Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
Türkiye Barolar Birliği Başkanı