YÜRÜTMEYİ DURDURMA

5416
A

ELEKTRONİK HABERLEŞMEDE ABONELERİN RIZASI OLMAKSIZIN KONUM VERİLERİNE VE KİMLİK BİLGİLERİNE ULAŞILMASINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Türkiye Barolar Birliği’nin 24.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in bir kısım bent ve ibarelerinin iptali ile yargılama sonuçlanıp hüküm kesinleşinceye kadar yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı dava üzerine Danıştay 13. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kararda, sözü edilen Yönetmelik Değişikliği ile, Yönetmelik’in 6. maddesinin 1. fıkrasına getirilen “Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde” ibaresinin, “anayasal güvence altında olan kişisel veriler hakkında bilgilendirilme ve kişisel bilgilerin amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkının bir yansıması olan aboneler/kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliğini ihlal eden belirli bir risk söz konusu olduğunda, bu durumdan bilgilendirilme hakkının Kurum’un takdirine bırakılmasında hukuka uygunluk görülme”diği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararının verildiği belirtildi.

Danıştay tarafından verilen kararla; şebekenin ve kişisel verilerin güvenliğini ihlal eden bir risk olması durumunda işletmecinin, abone/kullanıcıları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun takdiriyle bilgilendirilmesine engel olundu.

Ayrıca, abonelerin/kullanıcıların rızası olmaksızın konum verilerine -nerede bulunduklarına- ve kimlik bilgilerine, “acil durum halleri” tümcesi kullanılarak ulaşılması olanağı yargı kararı ile ortadan kaldırıldı.

Karar için tıklayınız