ZİYARET

5037
A

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NDEN
TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU’NA ZİYARET

Türkiye Barolar Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’i makamında ziyaret etti.

Esnaf ve Sanatkârların sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alındığı görüşmede, ülke ekonomisinin kırılgan yapısı nedeniyle sık sık yaşanan ekonomik krizlerin en çok esnaf ve sanatkâr kesimini etkilediğini söyleyen Palandöken, bu kesimin destek ve teşvik mekanizmaları ile yeterince desteklenmediği için potansiyelini yeterli düzeyde kullanamadığını belirtti.

Palandöken, “Esnaf ve sanatkârlarımız, ülkenin orta direği olma vasfını hızla kaybetmekte, alt gelir dilimine kaymakta, bu büyük camia hızla yoksullaşmakta, kazancı evini geçindirmeye yetmemektedir” dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu da, küçük ve orta ölçekli işletmelerin varlığının, yaygınlığının ve ekonomi içindeki paylarının, ekonominin sağlıklı işleyişi ile doğru orantılı olduğunu söyledi.

Sayıları yaklaşık 2 milyon olan esnaf ve sanatkâr kesiminin, daha az yatırımla üretim yapabilme ve ürün çeşitliliği sağlamanın yanı sıra ülke çapında istihdam yaratarak işsizliği azaltmaya ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını küçültmeye katkıda bulunduğunu söyleyen Feyzioğlu, gelirin dengeli dağılımına etkileri nedeniyle toplumsal hayatta denge faktörü olduklarına da dikkat çekti.

Toplam işyeri sayısının yüzde 90’ından fazlasını teşkil eden ve toplam istihdamdaki payları da yüzde 60’ların üzerinde olan “küçük esnaf ve sanatkârlar”ın GSMH içindeki payının yüzde 40’lar mertebesinde olduğunu anlatan TBB Başkanı, “Bu işletmeler atıl kapasiteyle çalışmaktadırlar, teknolojileri eskimiştir, sermaye yapıları yeterli değildir ve verimsizdirler; çözümler de bu tespitler doğrultusunda aranmalıdır” dedi.

Ziyarette, TESK Genel Başkanı Palandöken’in AVM’ler konusunda getirdiği eleştiri üzerine, sistem ve kural olmadan, kent dokusuyla bağdaşıp bağdaşmadığı dikkate alınmadan yapılan yatırımlar sonucunda AVM’lerin milli üretimi baltalar bir boyut kazandığını söyleyen Feyzioğlu, kapanan AVM’lerin de milli servetin israfı anlamına geldiğine işaret etti. Feyzioğlu, “Her geçen gün, AVM’lerde satışa sunulan mallar içindeki Türk malı oranı görülür biçimde azalmaktadır. Bu istenmeyen gelişmenin esnaf ve sanatkârlarımızın aleyhine olduğu da, izahtan varestedir” dedi.