Ziyaret

45302

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Mehmet Raşit Tükel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti.