ZORUNLU AÇIKLAMA

6764
A

Sayın Başbakan'ın  bazı basın yayın organlarına başörtülü avukatlara, Danıştay kararına rağmen ruhsat ve kimlik verilmediğine dair açıklamaları yansımıştır.

Sayın Başbakan'ın bu açıklamayı yanlış bilgilendirilme sonucu yaptığı açıktır.

Şöyle ki;  Danıştay'ın ilgili meslek kuralı hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermesinden itibaren, başörtülü avukatlar, hiçbir kısıtlama olmaksızın, mesleki faaliyet icra edebilmekte, kendilerine kimlik ile ruhsatname verilmektedir.

Ayrıca, Türkiye Barolar Birliği  Başkanı'nın Danıştay'ın söz konusu kararına ilişkin açıklamaları, adli yıl açılış konuşma metninden de herkesin rahatlıkla anlayabileceği üzere, kararın gerekçesinde yer alan ve avukatlık mesleğini hakim ve savcılarla eşit statüde olmaktan çıkartan kısmına ilişkindir. Avukatın, hakim ve savcıyla eşit statüsüne son verilmesi halinde bundan avukatın hakkını koruduğu yurttaş zarar görür. Dolayısıyla bizim koruduğumuz yurttaşın hakkıdır.

Türkiye Barolar Birliği'nin görevi,  hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini korumaktır. Bu çerçevede Türkiye Barolar Birliği din ve  vicdan özgürlüğüne yönelik her türlü saldırının da karşısındadır.  Toplumsal barış adına,  ilgili herkese tavsiyemiz;  toplumu kutuplaştırmamaları, farklılıkları zenginliğimiz olarak kabul edip herkesi kucaklamaları ve başörtüsünü siyaset malzemesi yapmaktan artık vazgeçmeleridir.

Saygılarımızla.

Türkiye Barolar Birliği