ZORUNLU AÇIKLAMA

7507
A

26.04.2014 tarihinde Almanya’nın Frankfurt kentinde yaptığım konuşmadan hareketle 29.04.2014 tarihli Aydınlık Gazetesi’nin 1. ve 7. sayfalarında “SAHTE KAHRAMAN” başlıklı bir haber yayınlanmıştır.

‘Metin Feyzioğlu’ndan Haşim Kılıç yorumu’ olarak yer alan haber incelendiğinde de görüleceği gibi, başlıkla içerik arasında üzüntü vesilesi olacak ölçüde bir çelişki bulunmaktadır.

Şöyle ki; haberin 7. sayfadaki ayrıntısında aynen şu cümle yer almaktadır: “Bana hiç kimse Türk ordusunun belini kıran Balyoz Davası'nda sahte delillerin hazırlanmasında yöneticilik yapanları yolsuzluk soruşturmasını yürütüyorlar diye kahraman ilan etmesin. Bu cümleden 'yolsuzluk yoktur' anlamı çıkmaz. Ama çıkıp da birileri, yolsuzluk soruşturmasını yürütüyor diye, Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin telefonuna sehven numara yükleyenleri, 'devletine hizmet etmiş kişilerdir, sözlerinden şüphe etmeyelim' diye kahraman ilan etmesin."

Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim Kılıç’ın Balyoz Davası’nda sahte delil hazırlanmasıyla bir ilgisi olamayacağına; aynı şekilde Anayasa Mahkemesi’nin Sayın Başkanı’nın konuşmamda değindiğim ve haberde yer alan Teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin telefonuna sehven numara yüklemekle de bir ilgisinin olamayacağına göre haberin 7. sayfa başlığında yer alan “Sahte kahramanların peşine düşmeyeceğiz” şeklindeki ifademin hedefinin Sayın Haşim Kılıç olmadığı aşikârdır. Aksine kimleri kastettiğim hiçbir kuşkuya mahal bırakmayacak ölçüde açıkça bellidir.

Tam aksine; sözü edilen toplantıda yaptığım konuşmada, Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim Kılıç’ın AYM’nin 52. Kuruluş Yıldönümü sebebiyle yaptığı konuşmanın içeriğine destek ifadeleri yer almıştır.

Kaldı ki bu konuya ilişkin daha önce yapmış olduğum açıklamalar görsel ve yazılı basında yer almıştır. Bu cümleden olarak, 11.03.2014 tarihli Aydınlık Gazetesi’nde bu konuya ilişkin sözlerim şöyle yayınlanmıştır: “Bana yolsuzluk soruşturmasını yürütenleri kahraman gibi göstermeye kalkmayın. Çünkü o kahramanlaştırdığınız kişiler sahte delillerle Engin Alan’ı şu anda zindanda tutanlar. İlker Başbuğ’u zindana atanlar. Kuddusi Okkır’ın ölümünden sorumlu olanlar. Yarbay Ali Tatar’ın intiharından sorumlu olanlar… ”. Benzer sözler 11.03.2014 tarihli Sabah Gazetesi’nde de yer almıştır. (Sözü edilen gazete küpürleri ektedir)

Aynı içerikte bir değerlendirmem ise 31.12.2013 tarihinde Ulusal Kanal Ana Haber röportajımda yayınlanmıştır. Şu linkten izlenebilir: http://tv.barobirlik.org.tr/watch.tv?v=875.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı


Ek : Gazete küpürleri için tıklayınız