KVK GÖNÜLLÜSÜ KAYIT FORMU

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında çalışan avukatlar ve kendini yetiştirmek isteyen stajyer avukatların; bilgi ve belge paylaşması, eğitim ve kamp programı yapması, kişisel verilerin korunması hakkının Ülkemizdeki gelişimini ortaya koyan raporların oluşum sürecinde yer alması ve halka yönelik verilecek olan TBB Hukuk Okur Yazarlığı
(TBB HOY - tbbhukukokuryazarligi.com) eğitimlerinde eğitimci olması için alınan başvurulardır.

KVK Gönüllüsü Avukat ve Stajyer Avukat Açık Rıza Metni

Türkiye Barolar Birliği tarafından;

-Kişisel verilerin korunması hukukunda örnek belge ve bilgi paylaşımı yapılabilmesi,
-Bilgi, belge paylaşımı ve bu alanda çalışan meslektaşların tanışması için whatsapp grubu ve mail grubu kurulması, bu kapsamda verilerin yurtdışına aktarılması
-TBB KVK Komisyonu tarafından hazırlanacak bölgesel ve ulusal bazda raporlar için bilgi ve belge istenilmesi,
-Eğitim ve evrak taleplerinin alınması ve planlama yapılması amaçları için aşağıda işaretlediğim kişisel verilerimin, belirtilen şekilde işlenmesine açık rızam olduğunu beyan ederim.

Kayıt formu doldurmak sureti ve bu kısmı işaretlemek ile:

Not: Aydınlatma metninde yer alan diğer kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu m. 5/2-f “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” sebebiyle işlendiği için açık rıza istenmemektedir.

Kayıt Formu