KVK İHLAL BİLDİRİM FORMU

Herkesin başvuru ve şikayet yolları ile uğraşmaya değer görmediği kişisel verilerin korunması hakkı ihlallerini raporlanması ve Kişisel Verileri Koruma Kurumuna aktarılması için bildirim yapabileceği başvurudur.

KVK Gönüllüsü Avukat ve Stajyer Avukat Açık Rıza Metni

Türkiye Barolar Birliği tarafından;

- Kişisel verilerin korunması hakkına ilişkin TBB KVK Komisyonu tarafından bölgesel ve ulusal bazda rapor hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi,
- Kamu ve özel sektörün 6698 sayılı Kanuna uyumunun gözlemlenmesi,
- TBB KVK Komisyonu gerekli gördüğünde; KVK Kurulu’na ihbar, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulması, ilgili kurum ya da bakanlığa yazı yazılması,
- TBB tarafında yurttaşa verilecek Kişisel Veri Farkındalığı ve Hak Arama Yolları eğitimine davet amaçları için;

aşağıda işaretlediğim kişisel verilerimin, aşağıda belirttiğim şekilde işlenmesine açık rızam olduğunu beyan ederim.

 

Kayıt formu doldurmak sureti ve bu kısmı işaretlemek ile:


Not: Aydınlatma metninde yer alan diğer kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu m. 5/2-f “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” sebebiyle işlendiği için açık rıza istenmemektedir.

Kayıt Formu
Veri Sorumlusuna Başvuru Var mı?
KVK Kuruluna Şikayet Var mı?
Cumhuriyet Savcılığına Suç Duyurusu Var mı?